User Tools

Site Tools


2000-trong-phim-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2000-trong-phim-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id=""><​tr><​th colspan="​2">​ Mở cửa 
 +</​th>​ 
 +<th style="​width:​17%;">​ Tiêu đề 
 +</​th>​ 
 +<th style="​width:​16%;">​ Studio 
 +</​th>​ 
 +<th> Diễn viên và đoàn làm phim 
 +</​th>​ 
 +<th style="​width:​10%">​ Thể loại 
 +</​th>​ 
 +<th style="​width:​8%">​ Trung bình 
 +</​th></​tr><​tr><​th rowspan="​18"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffa07a;"><​b>​ O <br/> C <br/> T <br/> O <br/> B <br/> E <br/> R </​b>​ 
 +</​th>​ 
 +<td rowspan="​6"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffdacc;">​ 6 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Digimon: The Movie </​i></​td>​ 
 +<td> 20th Century Fox / Fox Kids </​td>​ 
 +<td> Mamoru Hosoda, Shigeyasu Yamauchi (đạo diễn); Reiko Yoshida (kịch bản); Joshua Seth, Lara Jill Miller, Michael Lindsay, Mona Marshall, Doug Erholtz, Bob Glouberman, Paul St. Peter </​td>​ 
 +<td> Khoa học viễn tưởng, giả tưởng, gia đình </​td>​ 
 +<td> Hoạt hình 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Nhận Carter </​i></​td>​ 
 +<td> Ảnh của Warner Bros. / Morgan Creek Productions / Franchise Pictures / Công ty Canton </​td>​ 
 +<td> Stephen Kay (giám đốc); David McKenna (kịch bản); Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Alan Cumming, Mickey Rourke, John C. McGinley, Michael Caine </​td>​ 
 +<td> Tội phạm </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Bamboozled </​i></​td>​ 
 +<td> Rạp chiếu phim mới </​td>​ 
 +<td> Spike Lee (đạo diễn / kịch bản); Damon Wayans, Savion Glover, Jada Pinkett Smith, Tommy Davidson, Michael Rapaport </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Tigerland </​i></​td>​ 
 +<td> Doanh nghiệp 20th Century Fox / Regency </​td>​ 
 +<td> Joel Schumacher (giám đốc); Colin Farrell, Matthew Davis, Shea Whigham, Clifton Collins Jr. </​td>​ 
 +<td> Chiến tranh </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Người khởi nghiệp </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh tìm kiếm của Fox </​td>​ 
 +<td> Dein Perry (đạo diễn); Adam Garcia, Sophie Lee, Sam Worthington </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Gặp gỡ các bậc cha mẹ </​i></​td>​ 
 +<td> Universal Pictures / DreamWorks </​td>​ 
 +<td> Jay Roach (đạo diễn); Jim Herzfeld, John Hamburg (kịch bản); Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Owen Wilson, Jon Abrahams, James Rebhorn </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffdacc;">​ 13 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Tiến sĩ. T &amp; the Women </​i></​td>​ 
 +<td> Artisan Entertainment </​td>​ 
 +<td> Robert Altman (đạo diễn); Anne Rapp (kịch bản); Richard Gere, Helen Hunt, Farrah Fawcett, Laura Dern, Shelley Long, Kate Hudson, Liv Tyler, Tara Reid </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, lãng mạn </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Lost Souls </​i></​td>​ 
 +<td> Rạp chiếu phim mới </​td>​ 
 +<td> Janusz Kamiński (đạo diễn); Pierce Gardner (kịch bản); Winona Ryder, Ben Chaplin, Sarah Wynter, Philip Baker Hall, John Hurt </​td>​ 
 +<td> Kinh dị </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ The Contender </​i></​td>​ 
 +<td> DreamWorks </​td>​ 
 +<td> Rod Lurie (đạo diễn); Rod Lurie (kịch bản); Gary Oldman, Joan Allen, Jeff Bridges, Christian Slater, Sam Elliott, William L. Petersen, Saul Rubinek, Philip Baker Hall, Mike Binder. Robin Thomas, Mariel Hemingway, Kathryn Morris </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ The Ladies Man </​i></​td>​ 
 +<td> Paramount Pictures / SNL Studios </​td>​ 
 +<td> Reginald Hudlin (đạo diễn); Tim Meadows, Dennis McNicholas, Andrew Steele (kịch bản); Tim Meadows, Karyn Parsons, Billy Dee Williams, Tiffani Thiessen, Lee Evans, Will Ferrell </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffdacc;">​ 20 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Bộ phim kinh dị </​i></​td>​ 
 +<td> Doanh nghiệp 20th Century Fox / Regency </​td>​ 
 +<td> Harold Ramis (đạo diễn); Larry Gelbart, Harold Ramis, Peter Tolan (kịch bản); Brendan Fraser, Elizabeth Hurley, Frances O&#​39;​Connor </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Pay It Forward </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh của Warner Bros. / Giải trí Bel-Air </​td>​ 
 +<td> Mimi Leder (đạo diễn); Leslie Dixon (kịch bản); Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment, Jay Mohr, Jim Caviezel, Jon Bon Jovi, Angie Dickinson </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Drunken Master II </​i></​td>​ 
 +<td> Phim Miramax </​td>​ 
 +<td> Lau Kar-Leung (đạo diễn); Edward Tang, Tong Man-Ming, Yun Kai-Chi (kịch bản); Jackie Chan, Ti Lung, Anita Mui, Ken Lo, Lau Kar-leung, Lưu Đức Hoa, Felix Wong </​td>​ 
 +<td> Võ thuật </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffdacc;">​ 27 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Sách Shadows: Blair Witch 2 </​i></​td>​ 
 +<td> Artisan Entertainment </​td>​ 
 +<td> Joe Berlinger (đạo diễn); Dick Beebe, Joe Berlinger, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez (kịch bản); Giám đốc Kim, Jeffrey Donovan, Erica Leerhsen, Tristine Skyler, Stephen Barker Turner </​td>​ 
 +<td> Phim kinh dị </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Lucky số </​i></​td>​ 
 +<td> Paramount Hình ảnh </​td>​ 
 +<td> Nora Ephron (giám đốc); Adam Resnick (kịch bản); John Travolta, Lisa Kudrow, Tim Roth, Ed O&#​39;​Neill,​ Michael Moore </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Yêu cầu cho một giấc mơ </​i></​td>​ 
 +<td> Artisan Entertainment </​td>​ 
 +<td> Darren Aronofsky (đạo diễn); Ellen Burstyn, Jared Leto 
 +</​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ The Little Vampire </​i></​td>​ 
 +<td> Rạp chiếu phim mới </​td>​ 
 +<td> Uli Edel (đạo diễn); Karey Kirkpatrick,​ Larry Wilson (kịch bản); Jonathan Lipnicki, Tuần lễ Rollo, Richard E. Grant, Jim Carter, Alice Krige </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, Horror </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;​ background:#​ffdacc;">​ 31 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Mercy Streets </​i></​td>​ 
 +<td> Sản xuất Đạn tín hiệu </​td>​ 
 +<td> John Gunn (đạo diễn / kịch bản); John Mann (kịch bản); Eric Roberts, David A. R. White, Cynthia Watros, Stacy Keach </​td>​ 
 +<td> Hành động, kịch nghệ </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​th rowspan="​13"​ style="​text-align:​center;​ background:​thistle;"><​b>​ N <br/> O <br/> V <br/> E <br/> M <br/> B <br/> E <br/> R </​b>​ 
 +</​th>​ 
 +<td rowspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ background:#​d8d8d8;">​ 3 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Những thiên thần của Charlie </​i></​td>​ 
 +<td> Columbia Pictures </​td>​ 
 +<td> McG (đạo diễn); Ryan Rowe, Ed Solomon, John August (kịch bản); Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell, Kelly Lynch, Crispin Glover, Tim Curry </​td>​ 
 +<td> Hành động </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Huyền thoại Bagger Vance </​i></​td>​ 
 +<td> DreamWorks / 20th Century Fox </​td>​ 
 +<td> Robert Redford (đạo diễn); Jeremy Leven (kịch bản); Will Smith, Matt Damon, Charlize Theron, Bruce McGill, Jack Lemmon </​td>​ 
 +<td> Thời kỳ, Kịch nghệ </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ style="​text-align:​center;​ background:#​d8d8d8;">​ 10 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Little Nicky </​i></​td>​ 
 +<td> Rạp chiếu phim mới </​td>​ 
 +<td> Steven Brill (đạo diễn / kịch bản); Adam Sandler, Tim Herlihy (kịch bản); Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys Ifans, Tommy &​quot;​Tiny&​quot;​ Lister Jr., Laura Harring, Rodney Dangerfield,​ Robert Smigel </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Men of Honor </​i></​td>​ 
 +<td> 20th Century Fox </​td>​ 
 +<td> George Tillman Jr (đạo diễn); Scott Marshall Smith (kịch bản); Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Red Planet </​i></​td>​ 
 +<td> Ảnh của Warner Bros. Pictures / Village Roadshow </​td>​ 
 +<td> Antony Hoffman (đạo diễn); Chuck Pfarrer, Jonathan Lemkin (kịch bản); Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore, Benjamin Bratt, Simon Baker, Terence Stamp </​td>​ 
 +<td> Sci-Fi </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ background:#​d8d8d8;">​ 12 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ The Miracle Worker </​i></​td>​ 
 +<td> Truyền hình Walt Disney </​td>​ 
 +<td> Nadia Tass (đạo diễn); William Gibson, Monte Merrick (kịch bản); Hallie Kate Eisenberg, Alison Elliott, David Strathairn, Lucas Black </​td>​ 
 +<td> Kịch nghệ </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ style="​text-align:​center;​ background:#​d8d8d8;">​ 17 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Bounce </​i></​td>​ 
 +<td> Phim Miramax </​td>​ 
 +<td> Don Roos (đạo diễn / kịch bản); Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Tony Goldwyn, Natasha Henstridge, Jennifer Gray </​td>​ 
 +<td> Tình cảm, kịch tính </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Rugrats ở Paris: The Movie </​i></​td>​ 
 +<td> Paramount Pictures / Phim Nickelodeon </​td>​ 
 +<td> Paul Demeyer (đạo diễn); Jeffery Price, Peter S. Seaman (kịch bản); Elizabeth Daily, Tara Strong, Kath Soucie, </​td>​ 
 +<td> Phim kinh dị, hài kịch, gia đình </​td>​ 
 +<td> Hoạt hình 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Làm thế nào Grinch Stole Giáng sinh </​i></​td>​ 
 +<td> Universal Pictures / Imagine Entertainment </​td>​ 
 +<td> Ron Howard (giám đốc); Jill Gorey, Barbara Herndon, Kate Boutilier, J. David gốc, David N. Weiss (kịch bản); Jim Carrey, Jeffrey Tambor, Bill Irwin, Taylor Momsen </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, gia đình </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Ngày thứ 6 </​i></​td>​ 
 +<td> Ảnh về Columbia / Phoenix Pictures </​td>​ 
 +<td> Roger Spottiswoode (đạo diễn); Cormac và Marianne Wibberley (kịch bản); Arnold Schwarzenegger,​ Michael Rapaport, Tony Goldwyn, Michael Rooker, Sarah Wynter, Robert Duvall </​td>​ 
 +<td> Hành động, phim kinh dị </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​3"​ style="​text-align:​center;​ background:#​d8d8d8;">​ 22 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ 102 Dalmatians </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh Walt Disney </​td>​ 
 +<td> Kevin Lima (đạo diễn); Kristen Buckley, Brian Regan, Bob Tzudiker, Phi trắng (kịch bản); Glenn Close, Ioan Gruffudd, Alice Evans, Tim McInnerny, Gérard Depardieu </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, gia đình </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Quills </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh tìm kiếm của Fox </​td>​ 
 +<td> Philip Kaufman (đạo diễn); Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, Michael Caine </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Không thể phá vỡ </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh Touchstone / Hình ảnh cạnh mờ </​td>​ 
 +<td> M. Đêm Shyamalan (đạo diễn / kịch bản); Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn, Spencer Treat Clark </​td>​ 
 +<td> Phim kinh dị </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​th rowspan="​22"​ style="​text-align:​center;​ background:#​98fb98;"><​b>​ D <br/> E <br/> C <br/> E <br/> M <br/> B <br/> E <br/> R </​b>​ 
 +</​th>​ 
 +<td style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 1 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Panic </​i></​td>​ 
 +<td> Artisan Entertainment </​td>​ 
 +<td> Henry Bromell (đạo diễn / kịch bản); William H. Macy, John Ritter, Neve Campbell, Donald Sutherland, Tracey Ullman </​td>​ 
 +<td> Tội phạm </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​5"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 8 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Ngọa hổ, Rồng ẩn </​i></​td>​ 
 +<td> Tranh ảnh cổ điển của Sony / Máy tốt </​td>​ 
 +<td> Ang Lee (đạo diễn); Wang Hui-ling, James Schamus, Tsai Kuo-Jung (kịch bản); Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen </​td>​ 
 +<td> Võ thuật </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Dungeons &amp; Dragons </​i></​td>​ 
 +<td> Rạp chiếu phim mới </​td>​ 
 +<td> Courtney Solomon (đạo diễn); Carroll Cartwright, Topper Lilien (kịch bản); Justin Whalin, Marlon Wayans, Jeremy Irons, Thora Birch, Bruce Payne, Zoe McLellan, Kristen Wilson </​td>​ 
 +<td> Ảo, hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Bằng chứng về cuộc sống </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh của Warner Bros / Giải trí Rock Castle / Giải trí Bel-Air </​td>​ 
 +<td> Taylor Hackford (đạo diễn); Tony Gilroy (kịch bản); Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, David Caruso, Gottfried John </​td>​ 
 +<td> Hành động, phim kinh dị </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Snatch </​i></​td>​ 
 +<td> Đá quý màn hình </​td>​ 
 +<td> Guy Ritchie (đạo diễn / kịch bản); Benicio del Toro, Dennis Farina, Vinnie Jones, Brad Pitt, Rade Šerbedžija,​ Jason Statham </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, tội phạm </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Giới hạn dọc </​i></​td>​ 
 +<td> Columbia Pictures </​td>​ 
 +<td> Martin Campbell (đạo diễn); Robert King, Terry Hayes (kịch bản); Chris O&#​39;​Donnell,​ Bill Paxton, Robin Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco, Temuera Morrison, Stuart Wilson </​td>​ 
 +<td> Hành động, phim kinh dị </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​4"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 15 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Chocolat </​i></​td>​ 
 +<td> Phim Miramax </​td>​ 
 +<td> Lasse Hallström (đạo diễn); Robert Nelson Jacobs (kịch bản); Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp </​td>​ 
 +<td> Kịch, lãng mạn </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Dude, xe của tôi đâu? </​i></​td>​ 
 +<td> Thế kỷ 20 Fox / Alcon Entertainment </​td>​ 
 +<td> Danny Leiner (đạo diễn); Philip Stark (kịch bản); Ashton Kutcher, Seann William Scott, Jennifer Garner, Marla Sokoloff, Kristy Swanson, Charlie O&#​39;​Connell,​ Hal Sparks </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ The New Groove của Hoàng đế </​i></​td>​ 
 +<td> Walt Disney Pictures </​td>​ 
 +<td> Mark Dindal (đạo diễn); David Reynolds (kịch bản); David Spade, John Goodman, Eartha Kitt, Patrick Warburton, Wendie Malick </​td>​ 
 +<td> Hài kịch, Phiêu lưu, Gia đình </​td>​ 
 +<td> Hoạt hình 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Những gì phụ nữ muốn </​i></​td>​ 
 +<td> Paramount Pictures / Icon Productions </​td>​ 
 +<td> Nancy Meyers (đạo diễn); Josh Goldsmith, Cathy Yuspa, Diane Drake (kịch bản); Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Lauren Holly, Ashley Johnson, Bette Midler </​td>​ 
 +<td> Lãng mạn, hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​9"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 22 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Cast Away </​i></​td>​ 
 +<td> Thế kỷ 20 Fox / DreamWorks / ImageMovers </​td>​ 
 +<td> Robert Zemeckis (đạo diễn); William Broyles Jr. (kịch bản); Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Chris Noth </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Dracula 2000 </​i></​td>​ 
 +<td> Phim kích thước </​td>​ 
 +<td> Patrick Lussier (đạo diễn); Joel Soisson, Patrick Lussier (kịch bản); Jonny Lee Miller, Justine Waddell, Gerard Butler, Colleen Ann Fitzpatrick,​ Jennifer Esposito, Danny Masterson, Jeri Ryan, Lochlyn Munro, Sean Patrick Thomas, Omar Epps, Christopher Plummer </​td>​ 
 +<td> Hành động, kinh dị </​td>​ 
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Tìm kiếm Forrester </​i></​td>​ 
 +<td> Columbia Pictures </​td>​ 
 +<td> Gus Van Sant (đạo diễn); Mike Rich (kịch bản); Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Miss Congeniality </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh của Warner Bros. / Castle Rock Entertainment / Làng Roadshow Pictures </​td>​ 
 +<td> Donald Petrie (đạo diễn); Marc Lawrence, Katie Ford, Caryn Lucas (kịch bản); Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, William Shatner, Ernie Hudson, Candice Bergen </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ O Brother, Nghệ thuật ở đâu? </​i></​td>​ 
 +<td> Ảnh của Touchstone / Universal Pictures </​td>​ 
 +<td> Joel Coen, Ethan Coen (đạo diễn / kịch bản); George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning, Michael Badalucco, John Goodman, Thợ săn Holly </​td>​ 
 +<td> Hài kịch </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Tiểu bang và Chính </​i></​td>​ 
 +<td> Các đặc điểm của dòng Fine </​td>​ 
 +<td> David Mamet (đạo diễn / kịch bản); William H. Macy, Sarah Jessica Parker, Alec Baldwin, Julia Stiles, Philip Seymour Hoffman, Rebecca Pidgeon, David Paymer, Charles Durning, Patti LuPone, Clark Gregg </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Người đàn ông gia đình </​i></​td>​ 
 +<td> Hình ảnh phổ quát / Hình ảnh ngọn hải đăng </​td>​ 
 +<td> Brett Ratner (đạo diễn); David Diamond, David Weissman (kịch bản); Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Món quà </​i></​td>​ 
 +<td> Paramount Classics / Lakeshore Entertainment </​td>​ 
 +<td> Sam Raimi (đạo diễn); Billy Bob Thornton, Tom Epperson (kịch bản); Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank, Rosemary Harris, Kim Dickens, J.K. Simmons </​td>​ 
 +<td> Phim kinh dị </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Mười ba ngày </​i></​td>​ 
 +<td> Dòng điện ảnh / Beacon Pictures mới </​td>​ 
 +<td> Roger Donaldson (đạo diễn); David Self (kịch bản); Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker, Kevin Conway </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 25 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Tất cả những con ngựa đẹp </​i></​td>​ 
 +<td> Miramax Films / Columbia Pictures </​td>​ 
 +<td> Billy Bob Thornton (đạo diễn); Ted Tally (kịch bản); Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas, Lucas Black, Bruce Dern </​td>​ 
 +<td> Lãng mạn, phương Tây </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 27 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Giao thông </​i></​td>​ 
 +<td> Phim Hoa Kỳ </​td>​ 
 +<td> Steven Soderbergh (đạo diễn); Stephen Gaghan (kịch bản); Don Cheadle, Benicio del Toro, Michael Douglas, Luis Guzmán, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones </​td>​ 
 +<td> Drama </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;​ background:#​e0f9e0;">​ 29 
 +</​td>​ 
 +<​td><​i>​ Bóng ma cà rồng </​i></​td>​ 
 +<td> Lions Gate Films </​td>​ 
 +<td> E. Elias Merhige (đạo diễn); Steven Katz (kịch bản); John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier, Cary Elwes, Catherine McCormack, Eddie Izzard </​td>​ 
 +<td> Kinh dị </​td>​ 
 +<td> Hành động trực tiếp 
 +</​td></​tr></​div></​pre>​ 
 + </​HTML>​
2000-trong-phim-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)