User Tools

Site Tools


aarup-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aarup-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML> ​ <​br><​div><​p>​ 
 +<b> Aarup </b> (hoặc <b> Årup </b>) là tên của một số địa phương ở Đan Mạch và Thụy Điển. 
 +Lớn nhất là <b> Aarup </b>- một thị trấn ở miền trung Đan Mạch với dân số 3.120 người (ngày 1 tháng 1 năm 2014), <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ nằm ở đô thị Assens trên đảo Funen thuộc miền Nam Đan Mạch. 
 +</​p><​p>​ Aarup này có thể theo dõi lịch sử của nó trở lại năm 1500, nhưng nó sẽ là năm 1860 trước khi nó trở thành một thị trấn. Cho đến năm 1966 nó được đặt tại <i> Skydebjerg-Orte </i> đô thị. 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<​ul><​li>​ Thorvald Andersen (1883 ở Aarup - 1935 ở Frederiksberg) một kiến ​​trúc sư Đan Mạch </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​BEF44:​ Dân số ngày 1 tháng 1, theo thành thị&​quot;​ cơ sở dữ liệu từ Thống kê Đan Mạch </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +</​ol></​div>​ 
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 55 ° 22′47 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 10 ° 02′54 ″ E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 55.37977 ° N 10.04824 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 55.37977; 10.04824 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ 
 +</​p>​ 
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Assens_Municipality"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ t </​abbr></​li><​li class="​nv-edit"><​abbr title="​Edit this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ e </​abbr></​li></​ul></​div><​div id="​Assens_Municipality"​ style="​font-size:​114%;​margin:​0 4em">​ Assens Municipality </​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Thị trấn &amp; làng <br/> (theo kích thước) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Assens </​li>​ 
 +<li> Glamsbjerg </​li>​ 
 +<li> Vissenbjerg </​li>​ 
 +<li> Aarup </​li>​ 
 +<li> Haarby </​li>​ 
 +<li> Tommerup Stationsby </​li>​ 
 +<li> Tommerup </​li>​ 
 +<li> Ebberup </​li>​ 
 +<li> Brylle </​li>​ 
 +<li> Verninge </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Địa danh </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Aarup Cối xay gió </​li>​ 
 +<li> Nhà tài trợ </​li>​ 
 +<li> Billeskov </​li>​ 
 +<li> Nhà thờ Đức Bà </​li>​ 
 +<li> Krengerup </​li>​ 
 +<li> Hagenskov Mano </​li>​ 
 +<li> Trạm Tommerup </​li>​ 
 +<li> Søbo </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Địa lý </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Bågø </​li>​ 
 +<li> Helnæs Bugt </​li>​ 
 +<li> Torø </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Lịch sử </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Assensbanen </​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​ 
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Funen"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ t </​abbr></​li><​li class="​nv-edit"><​abbr title="​Edit this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ ] </​abbr></​li></​ul></​div><​div id="​Funen"​ style="​font-size:​114%;​margin:​0 4em">​ Funen </​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Các thị trấn chính </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Årslev </​li>​ 
 +<li> <b> Assens </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Bogense </b> </​li>​ 
 +<li> Brenderup </​li>​ 
 +<li> Broby </​li>​ 
 +<li> Ejby </​li>​ 
 +<li> <b> Faaborg </b> </​li>​ 
 +<li> Gelsted </​li>​ 
 +<li> Glamsbjerg </​li>​ 
 +<li> Haarby </​li>​ 
 +<li> <b> Kerteminde </b> </​li>​ 
 +<li> Kværndrup </​li>​ 
 +<li> <b> Langeskov </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Middelfart </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Nyborg </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Mùi </b> </​li>​ 
 +<li> Ørbæk </​li>​ 
 +<li> Rái cá </​li>​ 
 +<li> <b> Ringe </b> </​li>​ 
 +<li> Skårup </​li>​ 
 +<li> Strib </​li>​ 
 +<li> <b> Svendborg </b> </​li>​ 
 +<li> Tommerup </​li>​ 
 +<li> Tommerup Stationsby </​li>​ 
 +<li> Ullerslev </​li>​ 
 +<li> Vester Åby </​li>​ 
 +<li> Vissenbjerg </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Làng </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Aarup </​li>​ 
 +<li> Agedrup </​li>​ 
 +<li> Åstrup </​li>​ 
 +<li> Aunslev </​li>​ 
 +<li> Åsum </​li>​ 
 +<li> Båring </​li>​ 
 +<li> Barløse </​li>​ 
 +<li> Bellinge </​li>​ 
 +<li> Birkende </​li>​ 
 +<li> Blankenborg </​li>​ 
 +<li> Blommenslyst </​li>​ 
 +<li> Bøjden </​li>​ 
 +<li> Bøsøre </​li>​ 
 +<li> Bovense </​li>​ 
 +<li> Bregnør Fiskerleje </​li>​ 
 +<li> Brylle </​li>​ 
 +<li> Bullerup </​li>​ 
 +<li> Bynkel </​li>​ 
 +<li> Dalby </​li>​ 
 +<li> Diernæs </​li>​ 
 +<li> Dongs Højrup </​li>​ 
 +<li> Dyrup </​li>​ 
 +<li> Ebberup </​li>​ 
 +<li> Egebjerg </​li>​ 
 +<li> Ejlskov </​li>​ 
 +<li> Ejlstrup </​li>​ 
 +<li> Ellinge </​li>​ 
 +<li> Engeldrup </​li>​ 
 +<li> Espe </​li>​ 
 +<li> Falden </​li>​ 
 +<li> Faldsled </​li>​ 
 +<li> Fjællebroen </​li>​ 
 +<li> Fraugde </​li>​ 
 +<li> Frørup </​li>​ 
 +<li> ] Gamby </​li>​ 
 +<li> Gislev </​li>​ 
 +<li> Grindløse </​li>​ 
 +<li> Gudme </​li>​ 
 +<li> Gudbjerg </​li>​ 
 +<li> Hårslev </​li>​ 
 +<li> Håstrup </​li>​ 
 +<li> Hesselager </​li>​ 
 +<li> Højby </​li>​ 
 +<li> Horne </​li>​ 
 +<li> Jullerup </​li>​ 
 +<li> Kertinge </​li>​ 
 +<li> Kirkeby </​li>​ 
 +<li> Kissendrup </​li>​ 
 +<li> Klinte </​li>​ 
 +<li> Kogsbølle </​li>​ 
 +<li> Kolstrup </​li>​ 
 +<li> Korup </​li>​ 
 +<li> Lumby </​li>​ 
 +<li> Lundeborg </​li>​ 
 +<li> Marslev </​li>​ 
 +<li> Martofte </​li>​ 
 +<li> Melby </​li>​ 
 +<li> Phay </​li>​ 
 +<li> Nghịch ngợm </​li>​ 
 +<li> ] Munkebo </​li>​ 
 +<li> Neder Holluf </​li>​ 
 +<li> Nordenhuse </​li>​ 
 +<li> Nordskov </​li>​ 
 +<li> Nørreby </​li>​ 
 +<li> Nørre Aaby </​li>​ 
 +<li> Nørre Højrup </​li>​ 
 +<li> Ollerup </​li>​ 
 +<li> Quặng </​li>​ 
 +<li> Oure </​li>​ 
 +<li> Paarup </​li>​ 
 +<li> Pejrup [19659023] Revninge </​li>​ 
 +<li> Røjle </​li>​ 
 +<li> Rostrup </​li>​ 
 +<li> Rynkeby </​li>​ 
 +<li> Ryslinge </​li>​ 
 +<li> Sandager </​li>​ 
 +<li> Sanderum </​li>​ 
 +<li> Seden </​li>​ 
 +<li> Skalkendrup </​li>​ 
 +<li> Skamby </​li>​ 
 +<li> Skåstrup </​li>​ 
 +<li> Skibhusene </​li>​ 
 +<li> Søndersø </​li>​ 
 +<li> Stenstrup </​li>​ 
 +<li> Stige </​li>​ 
 +<li> Tarup </​li>​ 
 +<li> Tornbjerg </​li>​ 
 +<li> Tørresø </​li>​ 
 +<li> Ubberud </​li>​ 
 +<li> Ullbølle [196590] 23] Veflinge </​li>​ 
 +<li> Vejlby Fed </​li>​ 
 +<li> Vejstrup </​li>​ 
 +<li> Vester Hæsinge </​li>​ 
 +<li> Vester Skerninge </​li>​ 
 +<li> Vierne </​li>​ 
 +<li> Vollsmose </​li>​ 
 +<li> Vormark </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Địa lý </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ [belø</​li>​ 
 +<li> Æbeløholm </​li>​ 
 +<li> Arreskov Hồ </​li>​ 
 +<li> Avernakø </​li>​ 
 +<li> Bjørnø </​li>​ 
 +<li> Vịnh Dalby </​li>​ 
 +<li> Dræet </​li>​ 
 +<li> Drejø </​li>​ 
 +<li> Ejlinge </​li>​ 
 +<li> Enebærodde </​li>​ 
 +<li> Vịnh Faaborg </​li>​ 
 +<li> Frøbjerg Bavnehøj </​li>​ 
 +<li> Fyns Hoved </​li>​ 
 +<li> Vịnh Gamborg </​li>​ 
 +<li> Helnæs </​li>​ 
 +<li> Helnæs Bay </​li>​ 
 +<li> Hjortø </​li>​ 
 +<li> Vịnh Holckenhavn </​li>​ 
 +<li> Bờm ngựa </​li>​ 
 +<li> Illumø </​li>​ 
 +<li> Vịnh Kerteminde </​li>​ 
 +<li> Vịnh Korshavn </​li>​ 
 +<li> Hồ Søbo </​li>​ 
 +<li> Lyø </​li>​ 
 +<li> Mølleskov [19659023] Nærå Strand </​li>​ 
 +<li> Vịnh hẹp Nakkebølle </​li>​ 
 +<li> Noret </​li>​ 
 +<li> Vịnh hẹp Nyborg </​li>​ 
 +<li> Vịnh Odense </​li>​ 
 +<li> Sông Odense </​li>​ 
 +<li> Romsø </​li>​ 
 +<li> Skarø </​li>​ 
 +<li> Thurø </​li>​ 
 +<li> Tornø </​li>​ 
 +<li> Tusindårsskoven </​li>​ 
 +<li> ] Vigelsø </​li>​ 
 +<li> Vigø </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Cột mốc </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ Xem: Bản mẫu: Địa danh Funen </​div></​td></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​ S ee cũng: Mẫu: Odense </​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​ 
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Funen"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ t </​abbr></​li><​li class="​nv-edit"><​abbr title="​Edit this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ e </​abbr></​li></​ul></​div><​div id="​Funen"​ style="​font-size:​114%;​margin:​0 4em">​ Funen </​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Thị trấn chính </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Årslev </​li>​ 
 +<li> <b> Tài sản </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Bogense </b> </​li>​ 
 +<li> Brenderup </​li>​ 
 +<li> Broby </​li>​ 
 +<li> Ejby </​li>​ 
 +<li> <b> Faaborg </b> </​li>​ 
 +<li> Gelsted </​li>​ 
 +<li> Glamsbjerg </​li>​ 
 +<li> Haarby </​li>​ 
 +<li> <b> Kerteminde </b> </​li>​ 
 +<li> Kværndrup [19659023] <b> <b> </​li>​ 
 +<li> <b> Middelfart </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Nyborg </b> </​li>​ 
 +<li> <b> Mùi </b> </​li>​ 
 +<li> Ørbæk </​li>​ 
 +<li> Rái cá </​li>​ 
 +<li> <b> Ringe </b> </​li>​ 
 +<li> Skårup </​li>​ 
 +<li> Strib </​li>​ 
 +<li> <b> Svendborg </b> </​li>​ 
 +<li> Tommerup </​li>​ 
 +<li> Tommerup Stationsby </​li>​ 
 +<li> Ullerslev </​li>​ 
 +<li> Vester Åby </​li>​ 
 +<li> Vissenbjerg </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Villages </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Aarup </​li>​ 
 +<li> Agedrup </​li>​ 
 +<li> Åstrup </​li>​ 
 +<li> Aunslev </​li>​ 
 +<li> Åsum </​li>​ 
 +<li> Båring </​li>​ 
 +<li> Barløse </​li>​ 
 +<li> Bellinge </​li>​ 
 +<li> Birkende </​li>​ 
 +<li> Blankenborg </​li>​ 
 +<li> Blommenslyst [1965902] 3] Bøjden </​li>​ 
 +<li> Bøsøre </​li>​ 
 +<li> Bovense </​li>​ 
 +<li> Bregnør Fiskerleje </​li>​ 
 +<li> Brylle </​li>​ 
 +<li> Bullerup </​li>​ 
 +<li> Bynkel </​li>​ 
 +<li> Dalby </​li>​ 
 +<li> Diernæs </​li>​ 
 +<li> Dongs Højrup </​li>​ 
 +<li> Đùi </​li>​ 
 +<li> Ebberup [19659023] Egeblerg </​li>​ 
 +<li> Ejlskov </​li>​ 
 +<li> Ejlstrup </​li>​ 
 +<li> Ellinge </​li>​ 
 +<li> Engeldrup </​li>​ 
 +<li> Espe </​li>​ 
 +<li> Falden </​li>​ 
 +<li> Faldsled </​li>​ 
 +<li> Fjællebroen </​li>​ 
 +<li> Fraugde </​li>​ 
 +<li> Frørup </​li>​ 
 +<li> Gamby </​li>​ 
 +<li> Gislev </​li>​ 
 +<li> Grindløse </​li>​ 
 +<li> Gudme </​li>​ 
 +<li> Gudbjerg </​li>​ 
 +<li> Hårslev </​li>​ 
 +<li> Håstrup </​li>​ 
 +<li> Hesselager </​li>​ 
 +<li> Højby </​li>​ 
 +<li> Horne </​li>​ 
 +<li> Jullerup </​li>​ 
 +<li> Kertinge </​li>​ 
 +<li> Kirkeby </​li>​ 
 +<li> Kissendrup [19659023] Klinte </​li>​ 
 +<li> Kogsbølle </​li>​ 
 +<li> Kolstrup </​li>​ 
 +<li> Korup </​li>​ 
 +<li> Lumby </​li>​ 
 +<li> Lundeborg </​li>​ 
 +<li> Marslev </​li>​ 
 +<li> Martofte </​li>​ 
 +<li> Melby </​li>​ 
 +<li> Phay </​li>​ 
 +<li> Morud </​li>​ 
 +<li> Munkebo </​li>​ 
 +<li> Neder Holluf </​li>​ 
 +<li> Nordenhuse </​li>​ 
 +<li> Nordskov </​li>​ 
 +<li> Nørreby </​li>​ 
 +<li> Nørre Aaby </​li>​ 
 +<li> Nørre Højrup </​li>​ 
 +<li> Ollerup </​li>​ 
 +<li> Ore </​li>​ 
 +<li> Oure </​li>​ 
 +<li> Paarup </​li>​ 
 +<li> Pejrup </​li>​ 
 +<li> Revninge </​li>​ 
 +<li> Røjle </​li>​ 
 +<li> Rostrup </​li>​ 
 +<li> Rynkeby </​li>​ 
 +<li> Ryslinge </​li>​ 
 +<li> Sandager </​li>​ 
 +<li> Sanderum </​li>​ 
 +<li> Seden </​li>​ 
 +<li> Skalkendrup </​li>​ 
 +<li> Skamby </​li>​ 
 +<li> Skåstrup </​li>​ 
 +<li> Skibhusene </​li>​ 
 +<li> Søndersø </​li>​ 
 +<li> Stenstrup </​li>​ 
 +<li> Stige </​li>​ 
 +<li> Tarup </​li>​ 
 +<li> Tornbjerg </​li>​ 
 +<li> Tørresø </​li>​ 
 +<li> Ubberud </​li>​ 
 +<li> Ullbølle </​li>​ 
 +<li> Veflinge </​li>​ 
 +<li> ] Vejlby Fed </​li>​ 
 +<li> Vejstrup </​li>​ 
 +<li> Vester Hæsinge </​li>​ 
 +<li> Vester Skerninge </​li>​ 
 +<li> Vierne </​li>​ 
 +<li> Vollsmose </​li>​ 
 +<li> Vormark </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Địa lý </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ 
 +<​ul><​li>​ Æbelø </​li>​ 
 +<li> Æbeløholm </​li>​ 
 +<li> Hồ Arreskov </​li>​ 
 +<li> Avernakø </​li>​ 
 +<li> Bjørnø </​li>​ 
 +<li> Vịnh Dalby </​li>​ 
 +<li> Dræet </​li>​ 
 +<li> Drejø </​li>​ 
 +<li> Ejlinge </​li>​ 
 +<li> Enebærodde </​li>​ 
 +<li> Vịnh Faaborg </​li>​ 
 +<li> Frøbjerg Bavnehøj </​li>​ 
 +<li> Fyns Hoved </​li>​ 
 +<li> Vịnh Gamborg </​li>​ 
 +<li> Helnæ [19659023] Vịnh Helnæs </​li>​ 
 +<li> Hjortø </​li>​ 
 +<li> Vịnh Holckenhavn </​li>​ 
 +<li> Bờm ngựa </​li>​ 
 +<li> Illumø </​li>​ 
 +<li> Kerte minde Fjord </​li>​ 
 +<li> Vịnh Korshavn </​li>​ 
 +<li> Hồ Søbo </​li>​ 
 +<li> Lyø </​li>​ 
 +<li> Mølleskov </​li>​ 
 +<li> Nærå Strand </​li>​ 
 +<li> Vịnh Nakkebølle </​li>​ 
 +<li> Noret </​li>​ 
 +<li> Vịnh hẹp Nyborg </​li>​ 
 +<li> Vịnh Odense </​li>​ 
 +<li> Sông Odense [19659023] Skadø </​li>​ 
 +<li> Skarø </​li>​ 
 +<li> Thurø </​li>​ 
 +<li> Tornø </​li>​ 
 +<li> Tusindårsskoven </​li>​ 
 +<li> Vigelsø </​li>​ 
 +<li> Vigø </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Cột mốc </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ Xem: Bản mẫu: Cột mốc Funen </​div></​td></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​ Xem thêm: Mẫu: Odense </​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​ 
 +<table class="​metadata plainlinks stub" role="​presentation"​ style="​background:​transparent"><​tbody><​tr><​td><​img alt=" Biểu tượng Stub " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​DenmarkStub2.svg/​30px-DenmarkStub2.svg.png"​ width="​30"​ height="​36"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​DenmarkStub2.svg/​45px-DenmarkStub2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​DenmarkStub2.svg/​60px-DenmarkStub2.svg.png 2x" data-file-width="​661"​ data-file-height="​795"/></​td><​td><​i>​ Bài viết về vị trí của Đan Mạch này là sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nó </​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template">​ t </​abbr></​li><​li class="​nv-edit"><​abbr title="​Edit this template">​ e </​abbr></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1268 
 +Cached time: 20181116163243 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.132 seconds 
 +Real time usage: 0.174 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 311/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 32222/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 104/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 12/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 514/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400 
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 105.782 ​     1 -total 
 + ​32.17% ​  ​34.033 ​     1 Template:​Use_dmy_dates 
 + ​30.61% ​  ​32.381 ​     1 Template:​Coord 
 + ​15.27% ​  ​16.158 ​     1 Template:​DMCA 
 + ​14.41% ​  ​15.241 ​     2 Template:​Navbox 
 + ​13.34% ​  ​14.107 ​     1 Template:​Denmark-geo-stub 
 + ​12.92% ​  ​13.671 ​     1 Template:​Dated_maintenance_category 
 + ​11.96% ​  ​12.655 ​     1 Template:​Assens_Municipality 
 + ​11.09% ​  ​11.731 ​     1 Template:​Asbox 
 +  9.51%   ​10.060 ​     2 Template:​Funen 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​144317-0!canonical and timestamp 20181116163243 and revision id 839956280 
 + ​--></​div></​pre>​ 
 + </​HTML>​
aarup-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)