User Tools

Site Tools


abie-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

abie-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Abie </b> là một ngôi làng ở Hạt Butler, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 69 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Abie đã được platted năm 1877. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Người nộp đơn cho bưu điện thành công kiến ​​nghị để có bưu điện đặt tên cho vợ, Abigail Stevens. [19659007] Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Abie nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 20′5 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 56′59 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659013] 41,33472 ° N 96,94972 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,33472; -96,94972 [19659015] (41,334744, -96,​949657). [19659016] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,11 dặm vuông (0,28 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, đã có 69 người , 34 hộ gia đình và 19 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 627,3 người trên mỗi dặm vuông (242,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 47 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 427,3 mỗi dặm vuông (165,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 100% trắng.
 +</​p><​p>​ Có 34 hộ, trong đó 23,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,1% là cặp vợ chồng chung sống, 5,9% có chủ hộ nữ không có chồng, 2,9% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 44,1% không phải là gia đình. 32,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 20,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,03 và quy mô gia đình trung bình là 2,53.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 49,1 năm. 15,9% cư dân dưới 18 tuổi; 5,8% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 15,9% là từ 25 đến 44; 40,5% là từ 45 đến 64; và 21,7% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 44,9% nam và 55,1% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 108 người, 40 hộ gia đình và 27 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 984,6 người trên một dặm vuông (379,1 / km²). Có 46 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 419,4 mỗi dặm vuông (161,5 / km²). Trang điểm chủng tộc của ngôi làng là 100% trắng. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 5,56% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 40 hộ trong đó 42,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,5% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,0% có chủ hộ nữ không có chồng và 32,5% là gia đình không phải là gia đình. 27,5% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Kích thước nhà trung bình là 2,70 và kích thước trung bình của gia đình là 3,37.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 33,3% dưới 18 tuổi, 7,4% từ 18 đến 24, 30,6% từ 25 đến 44, 13,0% từ 45 đến 64 và 15,7% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,4 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 84,6 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 25.417 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 23.750 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 30.000 đô la so với 20.833 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 12.470 đô la. Có 14,7% gia đình và 9,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 8,9% dưới 8 tuổi và 13,0% trong số những người trên 64 tuổi.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg/​220px-Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg"​ width="​220"​ height="​264"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg/​330px-Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg/​440px-Abie%2C_Nebraska_cemetery_gate.jpg 2x" data-file-width="​1585"​ data-file-height="​1903"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Cổng Nghĩa trang Abie với dòng chữ Séc &​quot;​Nghĩa trang Quốc gia&​quot;​ </​div></​div></​div>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_residents">​ Cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bác sĩ tâm thần Abie sinh ra Elvin V. Semrad (1909–1976) là giáo sư Tâm thần học tại Trường Y Harvard và, trong hơn hai thập kỷ từ thập niên 1950 đến thập niên 1970, giám đốc lâm sàng phụ trách đào tạo cư trú tâm thần tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Massachusetts,​ <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ được mô tả là &​quot;​chương trình đào tạo tâm thần có ảnh hưởng nhất ở đất nước này&​quot;​ <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​  Quan điểm của Semrad về tâm thần phân liệt không còn được tổ chức rộng rãi nữa; Nhưng vào thời điểm đó, ông rất có ảnh hưởng như một giáo viên trong lĩnh vực của mình. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​  Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Massachusetts cung cấp Giải thưởng Elvin V. Semrad về Xuất sắc trong Giảng dạy <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Chicago và Công ty Đường sắt Tây Bắc (1908). <i> Lịch sử nguồn gốc của tên địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. p. 35. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=35&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA35&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Fitzpatrick,​ Lillian L. (1960). <i> Địa danh Nebraska </i>. Đại học Nebraska Press. p. 28. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nebraska+Place-Names&​rft.pages=28&​rft.pub=University+of+Nebraska+Press&​rft.date=1960&​rft.au=Fitzpatrick%2C+Lillian+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DDlas_EPVGFEC%26source%3Dgbs_navlinks_s&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Abie,​ Quận Butler&​quot;​. <i> Trung tâm công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 31 tháng 7 năm </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Abie%2C+Butler+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Fbutler%2Fabie%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dự án Nhà văn Liên bang (1938). <i> Nguồn gốc của tên địa danh Nebraska </i>. Lincoln, NE: Quản lý tiến độ công việc. p. 5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Origin+of+Nebraska+place+names&​rft.place=Lincoln%2C+NE&​rft.pages=5&​rft.pub=Works+Progress+Administration&​rft.date=1938&​rft.au=Federal+Writers%27+Project&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Duc1.b3625056%3Bview%3D1up%3Bseq%3D11&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAbie%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Semrad: Trái tim của một nhà trị liệu </i>. Susan Rako và Harvey Mazer, biên tập. Truy xuất 2012-02-24. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Kramer, Peter. &​quot;​Trí tuệ phân tích tâm lý: Các phước lành hỗn hợp của những ngày cũ tốt&​quot;​. <i> Tâm lý học ngày nay </i>. 2008-05-20. Truy xuất 2012-02-24. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Kramer, Peter. &​quot;​Charisma in Psychotherapy&​quot;​. <i> Tâm lý học ngày nay </i>. 2008-06-12. Truy xuất 2012-02-24. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Đánh giá và điều trị lo âu trong các thiết lập chăm sóc chính&​quot;​. Bộ môn Giáo dục thường xuyên của Trường Y khoa Harvard. Truy xuất 2012-02-24. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181119013435
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.512 seconds
 +Real time usage: 0.640 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4592/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 69698/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8972/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31305/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.234/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 562.864 ​     1 -total
 + ​54.14% ​ 304.709 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​32.83% ​ 184.801 ​     1 Template:​Infobox
 + ​25.60% ​ 144.079 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.43% ​ 103.732 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​11.80% ​  ​66.443 ​     1 Template:​Short_description
 +  8.11%   ​45.674 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.14%   ​40.186 ​     3 Template:​Convert
 +  6.87%   ​38.655 ​     2 Template:​Coord
 +  4.52%   ​25.469 ​    13 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123720-0!canonical and timestamp 20181119013434 and revision id 867348535
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
abie-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)