User Tools

Site Tools


alexanderplatz-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alexanderplatz-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg/​250px-Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg"​ width="​250"​ height="​118"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg/​375px-Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg/​500px-Alexanderplatz_in_Berlin_-_Panorama.jpg 2x" data-file-width="​19551"​ data-file-height="​9218"/> ​ </​div></​div>​
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png/​250px-Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png"​ width="​250"​ height="​250"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png/​375px-Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png/​500px-Stadtviertel_in_Berlin-Mitte.png 2x" data-file-width="​1300"​ data-file-height="​1300"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Vùng lân cận ở Berlin-Mitte:​ Old Cölln [1] (với Đảo Bảo tàng [1a]Đảo Fisher [1b]), Altberlin [2] (với Nikolaiviertel [2a]), Friedrichswerder [3]Neukölln am Wasser [4]Dorotheenstadt [5]Friedrichstadt [6]Luisenstadt [7]Stralauer Vorstadt (với Königsstadt) [8]Alexanderplatz Diện tích (Königsstadt và Altberlin) [9]Spandauer Vorstadt [10] (với Scheunenviertel [10a] ), Friedrich-Wilhelm-Stadt [11]Oranienburger Vorstadt [12]Rosenthaler Vorstadt [13]</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Alexanderplatz </b> (<​small>​ Tiếng Đức: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ʔalɛkˈsandɐˌplats]</​span><​small class="​nowrap">​ (<span class="​unicode haudio"><​span class="​fn"><​span style="​white-space:​nowrap;​margin-right:​.25em;"><​img alt=" Về âm thanh này " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​11px-Loudspeaker.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​17px-Loudspeaker.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​22px-Loudspeaker.svg.png 2x" data-file-width="​20"​ data-file-height="​20"/></​span>​ nghe </​span></​span>​) </​small>​) là một quảng trường công cộng và trung tâm giao thông công cộng lớn ở quận trung tâm Mitte của Berlin, gần Fernsehturm. Người Berlin thường gọi nó là <​i><​b>​ Alex </​b></​i>​đề cập đến một khu phố lớn hơn trải dài từ <i> Mollstraße </i> ở phía đông bắc tới <i> Spandauer Straße </i> và Rotes Rathaus ở phía tây nam.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​thumb tleft">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Alexanderplatz_1796.jpg/​220px-Alexanderplatz_1796.jpg"​ width="​220"​ height="​112"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Alexanderplatz_1796.jpg/​330px-Alexanderplatz_1796.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Alexanderplatz_1796.jpg/​440px-Alexanderplatz_1796.jpg 2x" data-file-width="​1950"​ data-file-height="​993"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<div class="​thumb tleft">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Alexanderplatz_1912.jpg/​220px-Alexanderplatz_1912.jpg"​ width="​220"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Alexanderplatz_1912.jpg/​330px-Alexanderplatz_1912.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Alexanderplatz_1912.jpg/​440px-Alexanderplatz_1912.jpg 2x" data-file-width="​3231"​ data-file-height="​2448"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<div class="​thumb tleft">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​BVG_KT4D_mod.JPG/​220px-BVG_KT4D_mod.JPG"​ width="​220"​ height="​136"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​BVG_KT4D_mod.JPG/​330px-BVG_KT4D_mod.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​BVG_KT4D_mod.JPG/​440px-BVG_KT4D_mod.JPG 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1588"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Alexander_Platz.jpg/​220px-Alexander_Platz.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Alexander_Platz.jpg/​330px-Alexander_Platz.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Alexander_Platz.jpg/​440px-Alexander_Platz.jpg 2x" data-file-width="​4912"​ data-file-height="​3264"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<h3> <span class="​mw-headline"​ id="​Early_history">​ Lịch sử ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h3>
 +<p> Ban đầu là một thị trường gia súc bên ngoài các công sự thành phố, nó được đặt tên để vinh danh một chuyến viếng thăm của Hoàng đế Nga Alexander I đến Berlin ngày 25 tháng 10 năm 1805 theo lệnh của vua Frederick William III của Phổ. Quảng trường đã đạt được một vai trò nổi bật vào cuối thế kỷ 19 với việc xây dựng trạm Stadtbahn cùng tên và một tòa thị trường gần đó, tiếp theo là việc mở một cửa hàng bách hóa của Hermann Tietz vào năm 1904, trở thành một trung tâm thương mại lớn. Ga U-Bahn của tuyến U2 hiện tại mở cửa vào ngày 1 tháng 7 năm 1913.
 +</​p><​p>​ Thời hoàng kim của nó là vào những năm 1920, khi cùng với Potsdamer Platz là trung tâm của cuộc sống về đêm ở Berlin, truyền cảm hứng cho tiểu thuyết 1929 <i> Berlin Alexanderplatz </i> (xem những năm 1920 ở Berlin) và hai bộ phim dựa trên đó, Piel Jutzi&#​39;​s 1931 và Rainer Werner Fassbinder được phát hành vào năm 1980. Năm 1920, chính quyền thành phố bắt đầu sắp xếp lại các luồng giao thông ngày càng tăng trong một vòng xoay, kèm theo hai tòa nhà dọc theo cầu cạn Stadtbahn, <i> Alexanderhaus </i> và <i> Berolinahaus </i> hoàn thành năm 1932 theo kế hoạch do Peter Behrens thiết kế.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​East_Germany">​ Đông Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h3>
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Press_Cafe_in_East_Berlin_on_Alexanderplatz%2C_1977.jpg/​220px-Press_Cafe_in_East_Berlin_on_Alexanderplatz%2C_1977.jpg"​ width="​220"​ height="​145"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Press_Cafe_in_East_Berlin_on_Alexanderplatz%2C_1977.jpg/​330px-Press_Cafe_in_East_Berlin_on_Alexanderplatz%2C_1977.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​58/​Press_Cafe_in_East_Berlin_on_Alexanderplatz%2C_1977.jpg 2x" data-file-width="​391"​ data-file-height="​258"/>​ <div class="​thumbcaption">​ The Press Cafe vào năm 1977. Bức tranh trưng bày quan điểm của người Mác về báo chí đã được quảng bá thương mại. </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg/​150px-Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg"​ width="​150"​ height="​411"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg/​225px-Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg/​300px-Berlin_-_Fernsehturm_-_2012.jpg 2x" data-file-width="​1341"​ data-file-height="​3671"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Fernsehturm Berlin nhìn từ khoảng cách </​div></​div></​div>​
 +<p> Alexanderplatz có đã được tái phát triển nhiều lần trong lịch sử của nó, gần đây nhất trong những năm 1960, khi nó được biến thành một khu vực dành cho người đi bộ và mở rộng như một phần của sự tái phát triển của Cộng hòa Dân chủ Đức về trung tâm thành phố. Nó được bao quanh bởi một số cấu trúc đáng chú ý bao gồm Fernsehturm (Tháp truyền hình), cấu trúc cao thứ hai trong Liên minh châu Âu.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​After_German_reunification">​ Sau khi thống nhất nước Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h3>
 +<table class="​plainlinks metadata ambox ambox-content ambox-Update"​ role="​presentation">​ <​tbody>​ <tr> <td class="​mbox-image">​ <div style="​width:​52px">​ <img alt=" Ambox hiện tại red.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​42px-Ambox_current_red.svg.png"​ width="​42"​ height="​34"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​63px-Ambox_current_red.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​84px-Ambox_current_red.svg.png 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​290"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​p>​ Phần này cần được <b> cập nhật </b>. <span class="​hide-when-compact">​ </​span> ​ <​small><​i>​ (tháng 12 năm 2017) </​i></​small></​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Kể từ khi thống nhất nước Đức, Alexanderplatz đã trải qua một quá trình thay đổi dần dần với nhiều tòa nhà xung quanh đang được cải tạo. Mặc dù việc xây dựng lại tuyến đường xe điện đi qua, nó vẫn giữ được tính cách xã hội chủ nghĩa của nó, bao gồm cả &​quot;​Đài phun nước hữu nghị giữa các dân tộc&​quot;​ (<i> Brunnen der Völkerfreundschaft </​i>​),​ một địa điểm nổi tiếng.
 +</​p><​p>​ Năm 1993, kế hoạch tổng thể của kiến ​​trúc sư Hans Kollhoff cho một sự tái phát triển lớn bao gồm việc xây dựng một số tòa nhà chọc trời đã được xuất bản. <sup id="​cite_ref-bloomberg1_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Do thiếu nhu cầu, chúng tôi không thể xây dựng được, ngoại trừ (công bố tháng 1 năm 2014) một tòa tháp dân cư 39 tầng do Frank Gehry thiết kế, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2015. Tuy nhiên, bắt đầu với việc xây dựng lại cửa hàng bách hóa <i> Kaufhof </i> năm 2004 và ga tàu điện ngầm lớn nhất Berlin, một số các tòa nhà sẽ được thiết kế lại và các cấu trúc mới được xây dựng ở phía đông nam của quảng trường. Vỉa hè đã được mở rộng để thu hẹp một trong những con đường, một nhà để xe ngầm mới được xây dựng, và đường hầm đi lại có nghĩa là để giữ cho người đi bộ trên đường phố đã được gỡ bỏ. <sup id="​cite_ref-bloomberg1_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Các tòa nhà xung quanh bây giờ nhà chuỗi cửa hàng, nhà hàng thức ăn nhanh, và giảm giá thời trang. <sup id="​cite_ref-bloomberg1_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Trung tâm mua sắm <i> Alexa </​i>​với khoảng 180 cửa hàng được mở gần đó trong năm 2007 và một cửa hàng điện tử lớn <i> Saturn </i> được xây dựng và mở trên Alexanderplatz từ năm 2008. Rạp chiếu phim đa CUBIX, khai trương vào tháng 11 năm 2000, tham gia vào năm 2007, nhóm của các rạp chiếu phim Berlinale và liên hoan phim chiếu các bộ phim trên ba màn hình. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Nhiều tòa nhà lịch sử nằm trong vùng lân cận Alexanderplatz. Ghế truyền thống của chính quyền thành phố, Rotes Rathaus, hoặc <i> Red City Hall </​i>​nằm gần đó, cũng như tòa nhà quốc hội Đông Đức cũ, Palast der Republik, phá hủy bắt đầu vào tháng 2 năm 2006 và đã được hoàn thành. Việc tái thiết của Baroque Stadtschloss gần Alexanderplatz đã được lên kế hoạch trong nhiều năm <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Alexanderplatz cũng là tên của các trạm S-Bahn và U-Bahn ở đó. Đây là một trong những trung tâm giao thông lớn nhất và quan trọng nhất của Berlin, là nơi gặp gỡ của ba tuyến tàu điện ngầm (U-Bahn), ba tuyến S-Bahn và nhiều tuyến xe điện cũng như xe buýt trong vùng.
 +</​p><​p>​ Nó cũng chứa Park Inn Berlin và Đồng hồ thời gian thế giới, một cài đặt xoay liên tục cho thấy thời gian trên toàn cầu và Hermann Henselmann <i> Haus des Lehrers </i>. Trong cuộc cách mạng hòa bình năm 1989, cuộc biểu tình Alexanderplatz vào ngày 4 tháng 11 là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Đông Đức.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Image_gallery">​ Thư viện hình ảnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> Weszkalnys, Gisa (2010). <i> Berlin, Alexanderplatz:​ Chuyển địa điểm thành một nước thống nhất của Đức </i>. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 52 ° 31′18 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 13 ° 24′48 ″ E </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 52.52167 ° N 13.41333 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 52.52167; 13.41333 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181119223200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.428 seconds
 +Real time usage: 0.627 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1556/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 76475/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5918/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 17621/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.156/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 477.154 ​     1 -total
 + ​22.62% ​ 107.927 ​     1 Template:​Expand_French
 + ​20.80% ​  ​99.267 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.64% ​  ​84.179 ​     2 Template:​Cite_web
 + ​17.12% ​  ​81.681 ​     2 Template:​Expand_language
 + ​17.11% ​  ​81.654 ​     3 Template:​Ambox
 + ​15.00% ​  ​71.591 ​     1 Template:​Commons_category
 +  8.57%   ​40.873 ​     1 Template:​Update
 +  7.99%   ​38.107 ​     3 Template:​Main_other
 +  6.63%   ​31.640 ​     1 Template:​Authority_control
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​2511-0!canonical and timestamp 20181119223200 and revision id 857030995
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
alexanderplatz-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)