User Tools

Site Tools


altamont-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

altamont-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Tennessee, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Altamont </b> là một thị trấn ở hạt Grundy, Tennessee, Hoa Kỳ. Dân số là 1.045 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Đây là quận lỵ của Quận Grundy <sup id="​cite_ref-GR6_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Altamont được thành lập năm 1848 Grundy County, được tạo ra vào năm 1844. Adrian Northcut, một nông dân địa phương nổi tiếng và là sĩ quan quân đội, là người ủng hộ chính cho việc lựa chọn của khu vực. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Tên của thị trấn xuất phát từ sự kết hợp <i> alto </i> (có nghĩa là &​quot;​độ cao &quot;) và <i> mont </i>] Mặc dù Nội chiến phần nào làm còi cọc tăng trưởng của thị trấn, đến năm 1870 dân số Altamont đã tăng lên 217. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​212px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​H.B._Northcutt_House.JPG/​210px-H.B._Northcutt_House.JPG"​ width="​210"​ height="​132"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​H.B._Northcutt_House.JPG/​315px-H.B._Northcutt_House.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​H.B._Northcutt_House.JPG/​420px-H.B._Northcutt_House.JPG 2x" data-file-width="​4170"​ data-file-height="​2621"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Nhà Northcutt, được xây dựng vào năm 1885 [19659010] Altamont có một trong những giáo đoàn Mormon lâu đời nhất ở miền đông nam Hoa Kỳ. Hội thánh được thành lập vào những năm 1890, và một nhà nguyện Mormon được xây dựng ở Northcutt Cove ngay phía bắc Altamont vào năm 1909. Ngay sau đó, một số thành viên của hội thánh di cư đến Altamont. Một nhà nguyện Mormon được hoàn thành dọc theo đường chính vào năm 1947, và một nhà nguyện mới được hoàn thành ngay bên ngoài đường Viola vào năm 1981. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​ Năm 1988, tòa nhà trường của Altamont đã được cải tạo và bây giờ là nhà của Altamont City Hall và Altamont Library and Museum. Tòa nhà được đổi tên thành &​quot;​Florence R. Scruggs Municipal Building&​quot;​ vào năm 1996, sau một giáo viên lâu năm tại trường. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​212px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Altamont-park-tn1.jpg/​210px-Altamont-park-tn1.jpg"​ width="​210"​ height="​145"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Altamont-park-tn1.jpg/​315px-Altamont-park-tn1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Altamont-park-tn1.jpg/​420px-Altamont-park-tn1.jpg 2x" data-file-width="​4128"​ data-file-height="​2845"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Công viên Cựu chiến binh ở Altamont </​div></​div></​div>​
 +<p> Altamont nằm ở Quận Grundy ở phía bắc trung tâm tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 26′2 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 43′57 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 35.43389 ° N 85.73250 ° W [19659020] / <span class="​geo">​ 35.43389; -85.73250 </​span></​span></​span></​span> ​ (35.433954, -85.732428). <sup id="​cite_ref-GR1_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Nó nằm trên đỉnh cao nguyên Cumberland phía nam giữa vùng cao nguyên Highland Rim ở phía tây và vịnh Savage ở phía đông. Sau đó là một hẻm núi cắt lát bởi thượng nguồn của sông Collins (Altamont là một phần của lưu vực này) khi dòng sông đổ từ cao nguyên đến Highland Rim trên đường đến miệng Caney Fork ở hạt Warren liền kề. Altamont được bao quanh bởi những ngọn đồi ở tất cả các bên, và khu vực trung tâm của thị trấn tự nó nằm giữa một ngọn đồi phẳng.
 +</​p><​p>​ Một số đường cao tốc tiểu bang cắt nhau tại trung tâm của Altamont. Đường Tiểu Bang Tennessee 56 (Đường Chính) nối Altamont với Beersheba Springs và McMinnville ở phía bắc và Coalmont, Tracy City và Monteagle ở ​​phía nam. Đường Tiểu bang Tennessee 108, kết nối thị trấn với Viola và McMinnville về phía tây bắc và Whitwell về phía đông nam. Đường tiểu bang Tennessee 50 kết nối Altamont với Pelham và Xa lộ Liên tiểu bang 24 về phía tây nam.
 +</​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 20,2 dặm vuông (52,2 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659025] Nhân khẩu học [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2000, có 1.136 người, 400 hộ gia đình, và 309 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 51,5 người trên một dặm vuông (19,9 / km²). Có 438 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 19,9 mỗi dặm vuông (7,7 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 97,89% trắng, 0,09% người Mỹ gốc Phi, 0,53% người Mỹ bản địa, 0,09% người châu Á, 0,88% từ các chủng tộc khác, và 0,53% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,02% dân số.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​212px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Altamont-city-hall-tn1.jpg/​210px-Altamont-city-hall-tn1.jpg"​ width="​210"​ height="​106"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Altamont-city-hall-tn1.jpg/​315px-Altamont-city-hall-tn1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Altamont-city-hall-tn1.jpg/​420px-Altamont-city-hall-tn1.jpg 2x" data-file-width="​1979"​ data-file-height="​1003"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Có 400 hộ trong đó 38,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 62,3% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,0% có chủ hộ nữ không có chồng, và 22,8% là không phải là gia đình. 20,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,8% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,76 và quy mô gia đình trung bình là 3,15.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 27,3% dưới 18 tuổi, 9,3% từ 18 đến 24, 30,1% từ 25 đến 44, 22,1% từ 45 đến 64 và 11,2% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 33 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 108,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 113,4 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 21.767 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 25.000 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,944 so với $ 15,000 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là $ 10,074. Khoảng 28,9% gia đình và 32,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 34,4% những người dưới 18 tuổi và 32,4% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Sách xanh Tennessee </​i>​2005-2006 , trang 618-625. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bộ Phát triển Kinh tế và Cộng đồng Tennessee, Dân số được Chứng nhận của Tennessee Hợp nhất Thành phố và Hạt được Lưu trữ 2014-06-30 tại Máy Wayback., Bang Trang web chính thức của Tennessee, ngày 14 tháng 7 năm 2011. Truy cập: 6 tháng 12 năm 2013. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Charles Sherrill, &​quot;​Quận Grundy năm 1850.&​quot;​ <i> Pathfinder </i> vol. II, không. 2 (1997), 3. Cảnh báo: Tệp .pdf lớn. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ William Ray Turner, Mona G. Moreland (biên tập), &​quot;​Tỷ lệ cược và kết thúc&​quot;​. <i> Pathfinder </i> vol. VII, không. 3 (2002), 1. Cảnh báo: Tệp .pdf lớn. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Charles Sherrill, &​quot;​Quận Grundy năm 1870.&​quot;​ <i> Pathfinder </i> vol. II, không. 4 (1997), 21. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Mary Tate Brooks, &​quot;​Giáo hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô của Altamont, Tennessee.&​quot;​ <i> Pathfinder </i> vol. II, không. 3 (1997), 7-9. Cảnh báo: Tệp .pdf lớn. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Mary Tate Brooks, &​quot;​Phụ nữ hạt Grundy: Florence Rolling Scruggs.&​quot;​ <i> Pathfinder </i> vol. Tôi không. 3 (1996), 8. Cảnh báo: Tệp .pdf lớn. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Thị trấn Altamont, Tennessee&​quot;​. <i> American Factfinder </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 24 tháng 2, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=American+Factfinder&​rft.atitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Altamont+town%2C+Tennessee&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US4700940&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR9-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở: Các cuộc tổng điều tra dân số lâu năm&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2010-05-05 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2012-03-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing%3A+Decennial+Censuses&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fabs%2Fdecennial%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CensusPopEst-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các vị trí được kết hợp và các bộ phận dân sự nhỏ lẻ: Ước tính dân số con số: Ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2012&​quot;​. <i> Ước tính dân số </i>. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 6 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 11 tháng 12 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Population+Estimates&​rft.atitle=Incorporated+Places+and+Minor+Civil+Divisions+Datasets%3A+Subcounty+Resident+Population+Estimates%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2012&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAltamont%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181119010556
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.472 seconds
 +Real time usage: 0.659 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4679/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 58227/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6847/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 25065/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.207/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.75 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 590.179 ​     1 -total
 + ​42.53% ​ 251.023 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​24.89% ​ 146.908 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.36% ​ 126.046 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.54% ​  ​97.599 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​14.79% ​  ​87.263 ​     1 Template:​Convert
 +  8.75%   ​51.622 ​     1 Template:​Short_description
 +  8.67%   ​51.176 ​     1 Template:​Commons_category
 +  8.26%   ​48.775 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.40%   ​43.666 ​    15 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​135198-0!canonical and timestamp 20181119010555 and revision id 840757002
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML>​
altamont-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)