User Tools

Site Tools


atlantic-beach-new-york-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

atlantic-beach-new-york-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Làng ở New York, Hoa Kỳ </p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG/​300px-Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG"​ width="​300"​ height="​81"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG/​450px-Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG/​600px-Atlantic_Beach_and_Long_Beach_Aeriel_View.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​698"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Chế độ xem từ trên không; nửa bên trái là Bãi biển Đại Tây Dương </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Atlantic-beach-ny-map.png/​220px-Atlantic-beach-ny-map.png"​ width="​220"​ height="​163"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Atlantic-beach-ny-map.png/​330px-Atlantic-beach-ny-map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Atlantic-beach-ny-map.png/​440px-Atlantic-beach-ny-map.png 2x" data-file-width="​575"​ data-file-height="​425"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Bãi biển Đại Tây Dương </b> là một ngôi làng giàu có ngoài khơi bờ biển phía Nam của Long Island tại Thị trấn Hempstead, Hạt Nassau, New York, Hoa Kỳ. Nó nằm trên Long Beach Barrier Island, một trong những hòn đảo rào cản bên ngoài mà nó chia sẻ với Long Beach, East Atlantic Beach, Atlantic Beach Estates, Lido Beach và Point Lookout.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg/​220px-Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg/​330px-Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg/​440px-Atlantic_Beach_New_York_jetty_with_US_flag.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2736"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Cầu cảng mở rộng vào Đại Tây Dương </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, dân số làng là 1.891. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Trong những tháng mùa hè, dân số nở rộ hàng ngàn người khi lũ lụt trên bãi biển. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Atlantic Beach cư dân có thể có được mùa đi và truy cập vào các bãi biển thông qua chín lối vào. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Trong những năm 1980 Nancy McCartney người vợ thứ ba của Beatle Paul McCartney sống ở đó với chồng cũ Bruce Blakeman.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Cultural_and_literary_references">​ Tài liệu tham khảo văn học và văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Film_and_literature">​ Phim và văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Television">​ Truyền hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Cảnh từ Đế chế Boardwalk <i> của HBO <i> được quay vào mùa hè năm 2011. </li>
 +<li> Cảnh từ bộ phim NBC, <i> Luật và trật tự </i> được quay tại Sands Beach Club và </li>
 +<li> Cảnh từ loạt phim của USA Network <i> Royal Pains </i> được ghi âm tại Catalina Beach Club </li>
 +<li> Nhiều cảnh trong loạt phim HBO <i> The Sopranos </i> được quay ở đây. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </li>
 +<li> Cảnh của danh sách đen bị bắn tại Câu lạc bộ bãi biển Lawrence ở Atlantic Beach, (mùa 3, ep 19, Cape May) <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.640 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,775 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,933 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,986 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,891 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,908 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ năm 2000, có 1.986 người, 766 hộ gia đình và 569 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 4.114,8 người trên một dặm vuông (1.597,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 954 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.976,6 mỗi dặm vuông (767,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 96,98% người da trắng, 0,70% người Mỹ gốc Phi, 0,81% người châu Á, 0,55% từ các chủng tộc khác, và 0,96% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,97% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 766 hộ trong đó 27,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 64,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,2% có chủ hộ nữ không có chồng, và 25,6% không phải là gia đình. 22,5% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 2,93.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 19,5% dưới 18 tuổi, 5,0% từ 18 đến 24, 21,6% từ 25 đến 44, 31,7% từ 45 đến 64, và 22,1% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 47 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 93,9 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 87,3 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là $ 85,122, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 93,647. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 67,583 so với $ 49,750 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 44.035 đô la. Khoảng 3,9% gia đình và 5,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 6,5% dân số dưới 18 tuổi và 2,2% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_politics">​ Chính phủ và chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span">​ Phần này <b> cần mở rộng </b>. <​small>​ Bạn có thể giúp bằng cách thêm vào nó. </​small> ​ <​small><​i>​ (Tháng 12 năm 2009) </​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Về mặt chính trị, Atlantic Beach thu hút đảng Cộng hòa nhưng chỉ rất ít. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, đảng Cộng hòa John McCain giành được Atlantic Beach về đảng Dân chủ Barack Obama 52% -47%.
 +</​p><​p>​ Khu vực chữa cháy của Đại Tây Dương có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cứu hỏa và cứu thương cho phần lớn làng. Atlantic Beach không có sở cứu hỏa riêng và hợp đồng bảo vệ hỏa hoạn với Sở Cứu Hỏa Long Beach, ngoại trừ câu lạc bộ bãi biển Silver Point và Sun and Surf Beach Club, được bảo vệ bởi Sở Cứu Hỏa Inwood.
 +</​p><​p>​ Dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp được cung cấp bởi sự kết hợp của Đội cứu hộ Atlantic Beach và Sở Cứu hỏa Long Beach, một lần nữa ngoại trừ Silver Point và Sun và Surf, được bao phủ bởi Sở Cứu hỏa Inwood.
 +</​p><​p>​ Cảnh sát bảo vệ được cung cấp bởi Khu 4 của Sở cảnh sát hạt Nassau. Ngôi làng cũng duy trì tuần tra an ninh dân sự nhỏ của riêng mình.
 +Atlantic Beach là một ngôi làng hợp nhất, có quy hoạch và quy hoạch xây dựng riêng
 +. Đại hội bang New York Melissa Miller (R - Quận 20), được bầu vào năm 2016, được sinh ra, lớn lên và hiện vẫn sống ở Atlantic Beach.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Cassese, Sid (10 tháng 6 năm 2014). &​quot;​Thị trưởng đương nhiệm phải đối mặt với người mới trong cuộc đua&​quot;​. <i> Ngày tin tức </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 6 tháng 4 </​span>​ 2016 </​span>​. <q> Sự thiếu kinh nghiệm của Pappas trong làng và quan hệ của anh ta với Đảng Cộng hòa </​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Newsday&​rft.atitle=Incumbent+mayor+faces+newcomer+in+race&​rft.date=2014-06-10&​rft.aulast=Cassese&​rft.aufirst=Sid&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newsday.com%2Flong-island%2Ftowns%2Fincumbent-mayor-stephen-mahler-faces-challenge-from-newcomer-george-pappas-1.8403860&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cuộc đua, người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, Tuổi tác và Nhà ở: Dữ liệu Tái phân bổ Dân số năm 2010 (Luật Công 94-171) Tóm tắt Tệp (QT -PL), làng Atlantic Beach, New York &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American FactFinder 2. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 30 tháng 9, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Atlantic+Beach+village%2C+New+York&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Cotsalas, Valerie. &​quot;​Một ngôi làng đang suy nghĩ vượt ra ngoài Cabana&​quot;,​ <i> Thời báo New York </​i>​ngày 8 tháng 4 năm 2007. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2007. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Konrad, Walecia. &​quot;​HAVENS;​ Back for the Memories tại Atlantic Beach&​quot;,​ <i> Thời báo New York </​i>​ngày 20 tháng 6 năm 2003. Truy cập ngày 24 tháng 8 năm 2009. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quay phim địa điểm cho&​quot;​ Sopranos <span class="​cs1-kern-right">​ &​quot;</​span>&​quot;​. <i> IMDb </i>. 1999 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 23 tháng 11, </​span>​ 2006 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=IMDb&​rft.atitle=Filming+Locations+for+%22The+Sopranos%22&​rft.date=1999&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0141842%2Flocations&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quay phim vị trí cho&​quot;​ danh sách đen <span class="​cs1-kern-right">​ &​quot;</​span>&​quot;​. <i> IMDb </i>. 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 8 tháng 11, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=IMDb&​rft.atitle=Filming+Locations+for+%22blacklist%22&​rft.date=2016&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt5182086%2Flocations&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAtlantic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181118234233
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.424 seconds
 +Real time usage: 0.572 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4250/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 78283/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12372/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 19785/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.181/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.63 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 476.652 ​     1 -total
 + ​63.43% ​ 302.336 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​39.65% ​ 188.971 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.96% ​  ​95.130 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.23% ​  ​82.141 ​     7 Template:​Cite_web
 + ​11.96% ​  ​57.007 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.85%   ​37.410 ​     7 Template:​Both
 +  7.22%   ​34.430 ​     1 Template:​Coord
 +  7.22%   ​34.395 ​     1 Template:​Expand_section
 +  5.98%   ​28.511 ​     1 Template:​Ambox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​126666-0!canonical and timestamp 20181118234232 and revision id 859362294
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
atlantic-beach-new-york-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)