User Tools

Site Tools


ayden-b-c-carolina-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ayden-b-c-carolina-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​div><​p>​ Thị trấn ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Ayden </b> là một thị trấn ở Hạt Pitt, Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Dân số là 4.932 người trong Tổng điều tra năm 2010. Thị trấn là một phần của Khu vực đô thị Greenville thuộc vùng Inner Banks của Bắc Carolina. Thị trấn tổ chức Lễ hội Collard hàng năm, là nơi có nhiều doanh nghiệp địa phương và hiện đang là một trong những thị trấn nhỏ nhất của Bắc Carolina.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ayden được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 28′16 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 77 ° 25′15 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 35.47111 ° N 77.42083 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 35.47111; -77,42083 [19659011] (35,470973, -77,​420740). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 2,3 dặm vuông (6,0 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Năm 1891, William Henry Harris yêu cầu Đường sắt Đường bờ biển Đại Tây Dương xây dựng một kho đường sắt trên một phần trang trại của mình để tạo ra một ngôi làng. Một mảnh đất rộng 40 mẫu Anh (160.000 m <sup> 2 </​sup>​) được chia thành nhiều khu dân cư xung quanh kho trong &​quot;​Harristown&​quot;,​ với việc Harris sở hữu mọi lô đất khác. Trong vài năm tới, nhiều lô hàng đã được bán và xây nhà. Các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa để hỗ trợ các cư dân mới, và vào ngày 3 tháng 2 năm 1891, thị trấn đã được kết hợp thành &​quot;​Ayden&​quot;​. Trong vòng một vài năm, Đại học Carolina Christian và Chủng viện Tự do Baptist được thành lập. Đến năm 1919, Ayden có điện toàn thời gian do nhà máy ánh sáng thành phố Ayden cung cấp. Năm 1922, Hiệp hội Xây dựng và Cho vay lẫn nhau của Ayden được tổ chức để giúp các gia đình có được các khoản thế chấp để xây nhà ở Ayden.
 +</​p><​p>​ Sau khi trải qua thời kỳ khó khăn trong cuộc Đại suy thoái, và sau Thế chiến thứ hai, thị trấn bắt đầu phát triển. Để phù hợp với sự phát triển, các cơ sở thương mại, văn hóa, tôn giáo và các cơ sở khác đã được mở trong và xung quanh Ayden. Cộng đồng vẫn đang phát triển ngày hôm nay nhờ sự phát triển tiếp tục của Greenville như là một trung tâm công nghiệp và kinh tế cho miền đông Bắc Carolina. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Khu Lịch sử Ayden được liệt kê trong Sổ đăng ký quốc gia về Địa danh lịch sử ở 1994. <sup id="​cite_ref-nris_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 557 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 990 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 77,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,673 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 69,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,607 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,884 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,282 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,108 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 36,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,450 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,361 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,740 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 [19659025] 4.622 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,932 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,191 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2000, đã có 4.622 người, 1.936 hộ gia đình và 1.217 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.994,5 người trên một dặm vuông (769,2 / km²). Có 2.067 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 892.0 mỗi dặm vuông (344.0 / km²). Trang điểm chủng tộc của thị trấn là 47,64% người da trắng, 49,52% người Mỹ gốc Phi, 0,17% người Mỹ bản xứ, 0,19% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương, 1,32% từ các chủng tộc khác và 1,10% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,21% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 1,936 hộ gia đình, trong đó 7,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 12% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 38,4 % là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 20,3% có một chủ hộ nữ không có chồng, và 12,6% không phải là gia đình. 33,1% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 17,8% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 3,02.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được lan ra với 25,6% dưới 18 tuổi, 7,4% từ 18 đến 24, 25,8% từ 25 đến 44, 23,4% từ 45 đến 64 và 17,7% là 65 năm tuổi trở lên. Cứ 100 nữ giới thì có 78,9 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 70,3 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 24,004, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 34,808. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,991 so với $ 22,305 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là 14.505 đô la. Khoảng 21,0% gia đình và 26,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 32,4% những người dưới 18 tuổi và 34,1% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_structure">​ Cơ cấu chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ayden đã sử dụng hình thức quản lý hội đồng của chính phủ từ năm 1957. Theo hình thức này của chính phủ, Hội đồng thành phố Ủy ban là cơ quan cuối cùng của hầu hết các vấn đề liên quan đến quản lý chính phủ. Hội đồng thành phố sử dụng Quản lý thị trấn để giám sát các hoạt động hàng ngày của Thị trấn. Thị trưởng và Thị trưởng Ủy viên là cơ quan chủ quản của Thị xã. Thị trưởng đóng vai trò là người đứng đầu chính thức của chính phủ và người phát ngôn của Hội đồng. Thị trưởng chủ trì tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ký tất cả các tài liệu được ủy quyền của Hội đồng quản trị.
 +</​p><​p>​ Thị trưởng Pro-Tem được chọn bởi mỗi Hội đồng mới, và đảm nhận tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm của Thị trưởng khi ông vắng mặt. Thị trưởng và Thị xã cùng nhau chịu trách nhiệm thiết lập các chính sách cho hoạt động chung của Thị trấn. Hội đồng thành phố thông qua các sắc lệnh, nghị quyết, ngân sách, cho phép các hợp đồng, và phê duyệt tài chính cho tất cả các hoạt động của thị trấn. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Giáo dục ở Ayden được quản lý bởi Trường Công Lập Quận Pitt. Hệ thống. Ba trường nằm ở Ayden bao gồm Trường Tiểu Học Ayden, Trường Trung Cấp Ayden và Trường Trung Học Ayden-Grifton.
 +</​p><​p>​ Giáo dục đại học được cung cấp bởi Pitt Community College, nằm giữa Ayden và Greenville. Đại học East Carolina nằm ở trung tâm thành phố Greenville.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Local_events">​ Sự kiện địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lễ hội Ayden Collard được tổ chức tuần ngay sau Ngày Lao động vào tháng 9. Sự kiện thường niên bắt đầu vào năm 1975 và bao gồm một cuộc thi Collard Queen đã được đổi tên thành cuộc thi Hoa hậu Ayden, các sự kiện thể thao, cưỡi ngựa, nhạc sống, thức ăn và cuộc diễu hành <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-USCensusEst2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ayden.com - Thị trấn Ayden, Bắc Carolina - Lịch sử được lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2008, tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nris-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ Vườn quốc gia (2010-07-09). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2008-02-22 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-02-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ayden.com%2Fayden-nc-history.asp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyden%2C+North+Carolina"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ AydenCollardFestival.com - Lễ hội Ayden Collard, Ayden, NC, Đông Bắc Carolina </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181118232942
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.484 seconds
 +Real time usage: 0.600 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4644/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 69938/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9789/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 19330/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.216/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 536.962 ​     1 -total
 + ​59.13% ​ 317.487 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​38.76% ​ 208.138 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.96% ​ 112.559 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.00% ​  ​85.899 ​     7 Template:​Cite_web
 + ​10.39% ​  ​55.816 ​     1 Template:​Short_description
 +  8.19%   ​43.966 ​     2 Template:​Convert
 +  7.57%   ​40.648 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.74%   ​36.173 ​     2 Template:​Coord
 +  4.90%   ​26.295 ​    14 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​128133-0!canonical and timestamp 20181118232941 and revision id 868859212
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
ayden-b-c-carolina-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)