User Tools

Site Tools


azalea-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

azalea-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Azalea.750pix.jpg/​220px-Azalea.750pix.jpg"​ width="​220"​ height="​262"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Azalea.750pix.jpg/​330px-Azalea.750pix.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Azalea.750pix.jpg/​440px-Azalea.750pix.jpg 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​892"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​i>​ Rhododendron </i> &#​39;​Hinodegiri&#​39;​ </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Azaleas </b> <span class="​nowrap"/> ​ đang nở hoa bụi trong chi <i> Đỗ quyên </​i>​đặc biệt là các phần trước <i> Tsutsuji </i> (thường xanh) và <i> Pentanthera </i> (rụng lá). Azaleas nở hoa vào mùa xuân, hoa của họ thường kéo dài vài tuần. Bóng chịu được, họ thích sống gần hoặc dưới cây. Họ là một phần của gia đình Ericaceae.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Cultivation">​ Trồng trọt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Azaleas_JH.jpg/​220px-Azaleas_JH.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Azaleas_JH.jpg/​330px-Azaleas_JH.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Azaleas_JH.jpg/​440px-Azaleas_JH.jpg 2x" data-file-width="​1730"​ data-file-height="​1150"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Những người đam mê thực vật có hoa đỗ quyên chọn lọc trong hàng trăm năm. Lựa chọn nhân loại này đã tạo ra hơn 10.000 giống khác nhau được nhân giống bằng hom. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2011)">​ cần dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup>​ Hạt giống đỗ quyên cũng có thể được thu thập và nảy mầm.
 +</​p><​p>​ Đậu quy thường phát triển chậm và làm tốt nhất trong đất có tính axit thoát nước tốt (độ pH 4,5–6,0). <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nhu cầu phân bón thấp. Một số loài cần tỉa cành thường xuyên.
 +</​p><​p>​ Azaleas có nguồn gốc từ một số châu lục bao gồm châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng được trồng dồi dào như những vật trang trí ở miền đông nam Hoa Kỳ, miền nam châu Á, và một phần của Tây Nam Châu Âu.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​George_Taber_azalea.jpg/​220px-George_Taber_azalea.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​George_Taber_azalea.jpg/​330px-George_Taber_azalea.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​George_Taber_azalea.jpg/​440px-George_Taber_azalea.jpg 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Theo sử gia Azalea Fred Galle, tại Hoa Kỳ, <i> Azalea indica </i> (trong trường hợp này, nhóm thực vật được gọi là Southern indicas) lần đầu tiên được giới thiệu với cảnh quan ngoài trời vào những năm 1830 tại đồn điền lúa Magnolia-on-the-Ashley ở Charleston, Nam Carolina. Từ Philadelphia,​ nơi chúng chỉ được trồng trong nhà kính, John Grimke Drayton (chủ nhân của Magnolia) đã nhập các loại cây này để sử dụng trong khu vườn bất động sản của mình. Với sự khuyến khích từ Charles Sprague Sargent từ Vườn ươm Arnold của Harvard, Magnolia Gardens được mở cửa cho công chúng vào năm 1871, sau Nội chiến Hoa Kỳ. Magnolia là một trong những khu vườn công cộng lâu đời nhất ở Mỹ. Kể từ cuối thế kỷ 19, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, hàng ngàn lượt truy cập để xem hoa đỗ quyên nở trong vinh quang của họ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2013)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Classification">​ Phân loại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Native_American_azaleas">​ Đậu quyên người Mỹ bản xứ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Disease">​ Bệnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Azalea leafy gally có thể đặc biệt phá hoại azalea lá vào đầu mùa xuân. Tay chọn lá bị nhiễm bệnh là phương pháp kiểm soát được đề nghị <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ <​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2011)">​ dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Chúng cũng có thể bị thối rễ phytophthora trong điều kiện ẩm ướt, nóng. <sup id="​cite_ref-NCSU_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Cultural_significance_and_symbolism">​ và biểu tượng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG/​220px-2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG/​330px-2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG/​440px-2014-05-17_10_24_50_Pink-purple-flowered_and_red-flowered_Azaleas_in_front_of_an_old_house_on_Spruce_Street_%28Mercer_County_Route_613%29_in_Ewing%2C_New_Jersey.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Trong văn hóa Trung Hoa, đỗ quyên được gọi là &​quot;​suy nghĩ của bụi cây nhà&​quot;​ (<i> sixiang shu </​i>​),​ và được bất tử trong thơ ca Du Fu.
 +</​p><​p>​ Quả đỗ quyên cũng là một trong những biểu tượng của thành phố São Paulo, Brazil <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Đỗ quyên và đỗ quyên đã từng nổi tiếng về độc tính của chúng để nhận được bó hoa <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Toxicity">​ Độc tính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ngoài việc nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó, đỗ quyên cũng rất độc hại - nó chứa andromedotoxins <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Ong được cố tình cho ăn mật hoa Azalea / Rhododendron ở một số vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra mật ong thay đổi tâm trí, có khả năng làm thuốc và đôi khi gây chết người được gọi là &​quot;​mật ong điên&​quot;​ <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​  Theo nhà sử học La Mã cổ đại Pliny the Elder trong Lịch sử Tự nhiên của mình, <sup id="​cite_ref-Pliny_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ một đội quân xâm lược Pontus ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đầu độc với mật ong như vậy, dẫn đến thất bại của họ <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Azalea_festivals">​ Lễ hội Azalea </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​AzaleaFestivalNezuJinja.jpg/​220px-AzaleaFestivalNezuJinja.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​AzaleaFestivalNezuJinja.jpg/​330px-AzaleaFestivalNezuJinja.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​AzaleaFestivalNezuJinja.jpg/​440px-AzaleaFestivalNezuJinja.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​750"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Lễ hội Azalea tại Nezu Jinja [19659039] Nhật Bản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Motoyama, Kōchi cũng có một lễ hội hoa, trong đó sự nở của Tsutsuji được tổ chức và Tatebayashi,​ Gunma nổi tiếng với Công viên Azalea Hill, Tsutsuji-ga- oka.
 +Đền Nezu ở Bunkyo, Tokyo, giữ một Tsutsuji Matsuri từ đầu tháng Tư cho đến đầu tháng Năm.
 +Higashi Village đã tổ chức một lễ hội đỗ quyên mỗi năm kể từ năm 1976. 50.000 ngôi nhà đỗ quyên của làng đã thu hút khoảng 60.000 đến 80.000 du khách mỗi năm.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Korea">​ Hàn Quốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Azalea%282014%29.JPG/​170px-Azalea%282014%29.JPG"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Azalea%282014%29.JPG/​255px-Azalea%282014%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Azalea%282014%29.JPG/​340px-Azalea%282014%29.JPG 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​640"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Sobaeksan, một trong 12 dãy núi Sobaek nổi tiếng, nằm trên biên giới giữa tỉnh Chungbuk và Gyeongbuk có một hoàng vương (<i> Rhododendron schlippenbachii </i>) lễ hội được tổ chức vào tháng năm hàng năm. Sobaeksan có một thuộc địa đỗ quyên rải rác xung quanh đỉnh núi Biro, Gukmang và Yonwha vào đầu tháng Năm. Khi hoàng gia Azaleas đã chuyển sang màu hồng vào cuối tháng 5, có vẻ như Sobaeksan mặc một chiếc áo choàng màu hồng Jeogori (Hàn Quốc) <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Hong_Kong">​ Hồng Kông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Ma On Shan Lễ hội Azalea được tổ chức tại Ma On Shan, nơi sáu loài bản địa <i> Rhododendron championae </​i><​i>​ Rhododendron farrerae </​i><​i>​ Rhododendron hongkongense </​i><​i>​ Rhododendron moulmainense </​i><​i>​ Rhododendron simiarum </i> và <i> Rhododendron simsii </i> <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​) được tìm thấy trong khu vực. Lễ hội đã được tổ chức từ năm 2004; <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​United_States">​ Hoa Kỳ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg/​220px-Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg"​ width="​220"​ height="​162"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg/​330px-Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg/​440px-Azalea%2C_a_member_of_the_genus_Rhododendron.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2680"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Azalea, một thành viên của chi Rhododendron </​div></​div></​div>​
 +<p> Nhiều thành phố ở Hoa Kỳ có lễ hội vào mùa xuân kỷ niệm những bông hoa đỗ quyên, bao gồm cả Summerville,​ South Carolina; Hamilton, NJ; Mobile, Alabama; Jasper, Texas; Tyler, Texas; Norfolk, Virginia, <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Wilmington, Bắc Carolina (Lễ hội Azalea Bắc Carolina); <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Valdosta, Georgia; <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Palatka, Florida (Lễ hội Azalea Florida); <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Pickens, South Carolina; <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Muskogee, Oklahoma; Brookings, Oregon; và Nixa, Missouri.
 +</​p><​p>​ Đường mòn Azalea là một con đường được chỉ định, được trồng với đỗ quyên trong khu vườn riêng, qua Mobile, Alabama <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Đường mòn Azalea Run là một sự kiện chạy đường hàng năm được tổ chức ở đó vào cuối tháng Ba. Mobile, Alabama cũng là nơi sinh sống của Azalea Trail Maids, năm mươi phụ nữ được chọn làm đại sứ của thành phố trong khi mặc trang phục cổ vật, ban đầu đã tham gia lễ hội kéo dài 3 ngày, nhưng bây giờ hoạt động suốt cả năm. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [[19659060] </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Hội Azalea của Hoa Kỳ đã chỉ định Houston, Texas là &​quot;​thành phố đỗ quyên&​quot;​ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (April 2017)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Câu lạc bộ River Oaks Garden có đã tiến hành đường mòn Houston Azalea mỗi mùa xuân từ năm 1935. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (April 2017)">​ dẫn nguồn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181119142437
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.553 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1842/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 35752/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3352/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34351/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 4/400
 +Lua time usage: 0.243/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.15 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 483.868 ​     1 -total
 + ​27.18% ​ 131.513 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.47% ​  ​99.050 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​18.24% ​  ​88.242 ​     6 Template:​Citation_needed
 + ​15.67% ​  ​75.811 ​     6 Template:​Fix
 + ​15.65% ​  ​75.710 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​13.39% ​  ​64.768 ​     1 Template:​Taxonbar
 +  8.17%   ​39.514 ​     6 Template:​Delink
 +  8.02%   ​38.830 ​     1 Template:​IPAc-en
 +  7.96%   ​38.513 ​     1 Template:​Other_uses
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​142813-0!canonical and timestamp 20181119142437 and revision id 864939312
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
azalea-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)