User Tools

Site Tools


b-i-bi-n-mastic-new-york-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-i-bi-n-mastic-new-york-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Địa điểm được điều tra dân số ở New York, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Mastic Beach </b> là một địa điểm được điều tra dân số và ngôi làng cũ ở phía đông nam của thị trấn Brookhaven ở hạt Suffolk, New York, Hoa Kỳ. Dân số là 12.930 trong cuộc điều tra dân số năm 2010, lúc đó đây là một nơi được điều tra dân số chưa được hợp nhất lần đầu tiên <sup id="​cite_ref-GR2_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census_2010_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Ngôi làng nằm trong vùng lân cận chung của ấp Mastic Beach.
 +</​p><​p>​ Mastic Beach nằm trên South Shore của đảo 70 dài dặm (110 km) từ thành phố New York, và truy cập thông qua Long Island Rail Road. Gần đó là Smith Point County Park và Fire Island National Seashore.
 +</​p><​p>​ Bãi biển Mastic nằm trên bán đảo kéo dài vào Vịnh Moriches. Được tạo ra vào năm 1928, có bến du thuyền, bến cảng riêng và một số di tích lịch sử. Có thuyền buồm, bơi lội, câu cá, birding, đi bộ đường dài, cắm trại và mua sắm.
 +</​p><​p>​ Bãi biển Mastic được phục vụ bởi Học khu William Floyd.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thôn Mastic Beach ban đầu được thành lập năm 1928 bởi Hiệp hội chủ sở hữu tài sản Beach Mastic (MBPOA), một tổ chức thành viên tư nhân thành viên tư nhân. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2010, một nhóm cư dân đã tìm cách kết hợp Mastic Beach thành một ngôi làng. Nguyên đơn đổ lỗi cho thị trấn Brookhaven vì không thực thi đủ mã trên các đường phố bị thương và các tòa nhà chói mắt, tin rằng việc thực thi mã siêng năng hơn dưới sự kiểm soát của thôn sẽ cải thiện tính thẩm mỹ của cộng đồng. Những người phản đối lo ngại rằng việc xây dựng làng sẽ tăng thuế, và ước tính tổng ngân sách của làng được đề xuất là thấp. Tại $ 549,500 hàng năm, làng sẽ mất xây dựng mã thực thi, để lại cảnh sát, hỏa hoạn và vệ sinh cho Brookhaven. <sup id="​cite_ref-grumblings_7-0"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau khi bỏ phiếu vào ngày 31 tháng 8 năm 2010, công ty đã được phê duyệt. Việc thành lập đề xuất cần phải được đa số thông qua để cho thôn trở thành một ngôi làng. Thị trưởng được bầu đầu tiên là Paul Breschard.
 +</​p><​p>​ Ranh giới của làng Mastic Beach khác với ranh giới của địa điểm điều tra dân số trước đây (CDP). Ngôi làng không bao gồm căn cứ William Floyd House cũng như một vài khối ở cực tây nam của CDP, nhưng nó đã thêm một vài khối phía tây của đường Mastic và đường Commack. <sup id="​cite_ref-MBVEC_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Dissolution">​ Giải thể </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Cư dân đã bỏ phiếu từ 1.922 đến 1.215 vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, để trở lại khu vực chưa hợp nhất với các dịch vụ do Thị trấn Brookhaven xử lý. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-CBS_10-0"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ Một kế hoạch giải thể chính thức đã được phát triển trong vài tháng và được Hội đồng Village (4–1) phê duyệt tại một cuộc họp đặc biệt vào ngày 16 tháng 3 năm 2017. Cuộc giải thể diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. <sup id="​cite_ref-DISSOLUTION_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-last-time_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích 5,3 dặm vuông (14 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 4,2 dặm vuông (11 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,1 dặm vuông (2,8 km <sup> 2 </​sup>​),​ hoặc 20.34%, là nước.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,760 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;"/></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số năm 2000, có 11.543 người, 3.755 hộ gia đình và 2.793 gia đình sống trong CDP. Mật độ dân số là 2.727,9 trên một dặm vuông (1.053,6 / km²). Có 4.375 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.033,9 / sq mi (399,3 / km²). Trang điểm chủng tộc của CDP là 88,16% trắng, 5,0% người Mỹ gốc Phi, 0,49% người Mỹ bản địa, 0,91% người châu Á, 0,01% người Thái Bình Dương, 2,64% từ các chủng tộc khác và 2,77% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 10,59% dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Có 3,755 hộ gia đình trong đó 42,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,3% là cặp vợ chồng sống chung với nhau, 16,1% có một chủ hộ nữ không có chồng, và 25,6% không phải là gia đình. 18,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,3% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Kích thước hộ trung bình là 3,07 và kích thước trung bình của gia đình là 3,49 <sup id="​cite_ref-GR2_4-2"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 31,8% dưới 18 tuổi, 8,5% từ 18 đến 24 , 32,4% từ 25 đến 44, 19,7% từ 45 đến 64 và 7,5% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 32 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 99,8 nam giới. Đối với mỗi 100 nữ 18 tuổi trở lên, có 96,4 nam giới <sup id="​cite_ref-GR2_4-3"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 44.937 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 49.219 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 37,871 so với $ 27,853 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 17,046. Khoảng 9,2% gia đình và 11,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14,3% những người dưới 18 tuổi và 8,1% của những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-GR2_4-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-INCORPORATION-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ 24/7 Wall St., <i> Chín thành phố mới nhất của Mỹ </​i>​ngày 30 tháng 12 năm 2011 Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2017. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DISSOLUTION-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tin tức, <i> Mastic Beach tổ chức bầu cử bất chấp di chuyển để giải thể làng </i> bởi Deon J. Hampton, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2017. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Bãi biển Mastic CDP, New York&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 12, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Mastic+Beach+CDP%2C+New+York&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US3646085&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Giới thiệu về MBPOA&​quot;​. Hiệp hội chủ sở hữu tài sản Beach Mastic <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 12, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=About+the+MBPOA&​rft.pub=Mastic+Beach+Property+Owners+Association&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.masticbeachpropertyownersassociation.org%2Fabout.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-grumblings-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Berger, Joseph (ngày 28 tháng 3 năm 2010). &​quot;​Đôi mắt của Hamlet nhắc lại một cuộc nổi loạn&​quot;​. Thời báo New York <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 1, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=A+Hamlet%E2%80%99s+Eyesores+Prompt+a+Revolt&​rft.pub=The+New+York+Times&​rft.date=2010-03-28&​rft.aulast=Berger&​rft.aufirst=Joseph&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2010%2F03%2F28%2Fnyregion%2F28mastic.html%3Fpagewanted%3Dall%26_r%3D0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-MBVEC-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ủy ban thăm dò làng Mastic Beach&​quot;​. Ủy ban Thám hiểm Làng Mastic Beach <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 7, </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Mastic+Beach+Village+Exploratory+Committee&​rft.pub=Mastic+Beach+Village+Exploratory+Committee&​rft_id=http%3A%2F%2Fmasticbeach.org&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.newsday.com/​long-island/​suffolk/​mastic-beach-voters-go-to-polls- hôm nay-to-decided-của họ-làng-s-tương lai-1.12627537 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CBS-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ CBS New York, &​quot;​Mastic Beach Cư dân bỏ phiếu để hòa tan Village&​quot;,​ ngày 17 tháng 11 năm 2016, Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2017. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-last-time-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Hampton, Deon. &​quot;​Bãi biển Mastic dừng lại lần cuối khi làng tan rã&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 1, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Mastic+Beach+locks+up+for+the+last+time+as+village+dissolves&​rft.aulast=Hampton&​rft.aufirst=Deon&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.newsday.com%2Flong-island%2Fsuffolk%2Fmastic-beach-village-dissolves-1.15655575&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AMastic+Beach%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181119001444
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.500 seconds
 +Real time usage: 0.644 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4074/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 64747/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11460/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 23638/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.218/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 575.903 ​     1 -total
 + ​60.48% ​ 348.302 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​36.99% ​ 213.002 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.20% ​ 116.306 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.08% ​  ​92.595 ​     7 Template:​Cite_web
 + ​10.76% ​  ​61.964 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.47%   ​43.035 ​     7 Template:​Both
 +  6.96%   ​40.067 ​     4 Template:​Convert
 +  6.81%   ​39.197 ​     1 Template:​Coord
 +  5.72%   ​32.963 ​     1 Template:​Recentism
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​127321-0!canonical and timestamp 20181119001444 and revision id 857543958
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
b-i-bi-n-mastic-new-york-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)