User Tools

Site Tools


b-t-u-x-a-s-chung-c-t-v-ng-7-n-m-c-i-t-o-kh-ng-xong-a-c

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-t-u-x-a-s-chung-c-t-v-ng-7-n-m-c-i-t-o-kh-ng-xong-a-c [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id=""><​header class="​article-header">​
  
 +
 +<h3 class="​subtitle">​Hà Nội:</​h3>​
 +
 +
 +</​header>​
 +
 +
 +<p>
 +TPO - Chung cư cũ L1, L2 tại địa chỉ 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) trên "​đất vàng" Thủ đô bắt đầu được tháo dỡ, phá bỏ sao hơn 7 năm trời người dân giao nhà cho chủ đầu tư mà không biết ngày về.
 +</p>
 +<div class="​clearfix">​
 +<div class="">​
 +
 +
 +<div class="​article-body cms-body"​ id="​article-body">​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 1" src="​https://​image.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_1_lnjj.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_1_lnjj.jpg"​ data-desc="​Khu chung cư L1, L2 tại số 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay mặt phố trung tâm với vị trí đắc địa đã bị bỏ hoang, hoang tàn từ lâu gây lãng phí, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, làm xấu bộ mặt mỹ quan đô thị."​ cms-photo-caption="​Khu chung cư L1, L2 tại số 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay mặt phố trung tâm với vị trí đắc địa đã bị bỏ hoang, hoang tàn từ lâu gây lãng phí, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, làm xấu bộ mặt mỹ quan đô thị."/><​span class="​fig">​Khu chung cư L1, L2 tại số 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay mặt phố trung tâm với vị trí đắc địa đã bị bỏ hoang, hoang tàn từ lâu gây lãng phí, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, làm xấu bộ mặt mỹ quan đô thị.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 2" src="​https://​image.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_2_kcan.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_2_kcan.jpg"​ data-desc="​Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ bắt đầu được xóa sổ phá dở để cải tạo trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải thuê nhà ở tạm cư." cms-photo-caption="​Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ bắt đầu được xóa sổ phá dở để cải tạo trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải thuê nhà ở tạm cư."/><​span class="​fig">​Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ bắt đầu được xóa sổ phá dở để cải tạo trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải thuê nhà ở tạm cư.<​br/></​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 3" src="​https://​image.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_3_swxh.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_3_swxh.jpg"​ data-desc="​Ba máy xúc cùng hàng chục công nhân được huy động phá dỡ công trình chung cư cũ." cms-photo-caption="​Ba máy xúc cùng hàng chục công nhân được huy động phá dỡ công trình chung cư cũ."/><​span class="​fig">​Ba máy xúc cùng hàng chục công nhân được huy động phá dỡ công trình chung cư cũ.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 4" src="​https://​image.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_4_dzbn.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_4_dzbn.jpg"​ data-desc="​Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5/2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015." cms-photo-caption="​Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5/2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015."/><​span class="​fig">​Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5/2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015. </​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 5" src="​https://​image.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_5_opka.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_5_opka.jpg"​ data-desc="​Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019., nhưng đến thời điểm này mặt bằng vẫn chưa xong trong khi nhà mới chưa thấy đâu."​ cms-photo-caption="​Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019., nhưng đến thời điểm này mặt bằng vẫn chưa xong trong khi nhà mới chưa thấy đâu."/><​span class="​fig">​Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019., nhưng đến thời điểm này mặt bằng vẫn chưa xong trong khi nhà mới chưa thấy đâu.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 6" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_6_ztlg.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_6_ztlg.jpg"​ data-desc="​Tại buổi thông tin với các cơ quan báo chí, ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), cho biết, nhiều hộ dân vô cùng bức xúc vì dự án chậm tiến độ trong nhiều năm qua." cms-photo-caption="​Tại buổi thông tin với các cơ quan báo chí, ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), cho biết, nhiều hộ dân vô cùng bức xúc vì dự án chậm tiến độ trong nhiều năm qua."/><​span class="​fig">​Tại buổi thông tin với các cơ quan báo chí, ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), cho biết, nhiều hộ dân vô cùng bức xúc vì dự án chậm tiến độ trong nhiều năm qua. </​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 7" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_7_eltq.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_7_eltq.jpg"​ data-desc="​Theo ông Lương, tiến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa GPMB xong. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà chưa biết ngày về." cms-photo-caption="​Theo ông Lương, tiến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa GPMB xong. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà chưa biết ngày về."/><​span class="​fig">​Theo ông Lương, tiến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa GPMB xong. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà chưa biết ngày về.</​span></​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 8" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_8_jopi.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_8_jopi.jpg"​ data-desc="​Nguyên nhân dự án không được triển khai trong nhiều năm là một số hộ dân chưa thống nhất được phương án hỗ trợ, bồi thường."​ cms-photo-caption="​Nguyên nhân dự án không được triển khai trong nhiều năm là một số hộ dân chưa thống nhất được phương án hỗ trợ, bồi thường."/><​span class="​fig">​ Nguyên nhân dự án không được triển khai trong nhiều năm là một số hộ dân chưa thống nhất được phương án hỗ trợ, bồi thường.</​span>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 9" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_8b_wtay.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_8b_wtay.jpg"​ data-desc="​Đội công nhân loại bỏ vận dụng, tách phần thép từ đống bê tông vụn."​ cms-photo-caption="​Đội công nhân loại bỏ vận dụng, tách phần thép từ đống bê tông vụn."/><​span class="​fig">​Đội công nhân loại bỏ vận dụng,​ <​em>​tách phần thép từ đống bê tông vụn.</​em></​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 10" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_9_hqti.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_9_hqti.jpg"​ data-desc="​Sau khi giải phóng xong dãy L1 sẽ xóa sổ tiếp đến dãy L2." cms-photo-caption="​Sau khi giải phóng xong dãy L1 sẽ xóa sổ tiếp đến dãy L2."/><​span class="​fig">​Sau khi giải phóng xong dãy L1 sẽ xóa sổ tiếp đến dãy L2.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 11" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_10_cfdy.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_10_cfdy.jpg"​ data-desc="​Các căn hộ đã còn lại đã di dời, chuyển đồ đạc ra khỏi khu chung cư." cms-photo-caption="​Các căn hộ đã còn lại đã di dời, chuyển đồ đạc ra khỏi khu chung cư."/><​span class="​fig">​Các căn hộ đã còn lại đã di dời, chuyển đồ đạc ra khỏi khu chung cư.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 12" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_12_qyji.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_12_qyji.jpg"​ data-desc="​Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến đây trở thành địa điểm &​quot;​lý tưởng&​quot;​ cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... trong nhiều năm." cms-photo-caption="​Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến đây trở thành địa điểm &​quot;​lý tưởng&​quot;​ cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... trong nhiều năm."/><​span class="​fig">​Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến đây trở thành địa điểm "lý tưởng"​ cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... trong nhiều năm.<​br/></​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 13" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_13_gwug.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_13_gwug.jpg"/></​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 14" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_15_cdey.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_15_cdey.jpg"​ data-desc="​Thông báo phá dỡ được xung quanh khu vực, qua đó yêu cầu di dời người và tài sản, ngừng mọi hoạt động kinh doanh quanh khu vực phá dỡ, cắt điện nước, các dịch vụ viễn thông, truyền hình..."​ cms-photo-caption="​Thông báo phá dỡ được xung quanh khu vực, qua đó yêu cầu di dời người và tài sản, ngừng mọi hoạt động kinh doanh quanh khu vực phá dỡ, cắt điện nước, các dịch vụ viễn thông, truyền hình..."/><​span class="​fig">​Thông báo phá dỡ được xung quanh khu vực, qua đó yêu cầu di dời người và tài sản,​ ngừng mọi hoạt động kinh doanh quanh khu vực phá dỡ, cắt điện nước, các dịch vụ viễn thông, truyền hình... </​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 15" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_16_jjde.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_16_jjde.jpg"​ data-desc="​Cửa hàng ga gối trong khu vực phá dỡ vẫn chưa thể di dời, tiềm tàng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn."​ cms-photo-caption="​Cửa hàng ga gối trong khu vực phá dỡ vẫn chưa thể di dời, tiềm tàng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn."/><​span class="​fig">​Cửa hàng ga gối trong khu vực phá dỡ vẫn chưa thể di dời, tiềm tàng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Bắt đầu xóa sổ chung cư '​đất vàng' 7 năm cải tạo không xong - ảnh 16" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w865/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_14_fwyr.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​kbfwoht/​2018_11_14/​tien_phong_pha_do_chung_cu_lang_ha_14_fwyr.jpg"​ data-desc="​Theo đó, sau khi chung cư cũ 93 Láng Hạ bị &​quot;​xóa sổ&​quot;​ thay vào đó sẽ là tòa cao ốc Green Building với chiều cao 27 tầng và 3 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng; từ tầng 6-27 căn hộ tái định cư và thương mại."​ cms-photo-caption="​Theo đó, sau khi chung cư cũ 93 Láng Hạ bị &​quot;​xóa sổ&​quot;​ thay vào đó sẽ là tòa cao ốc Green Building với chiều cao 27 tầng và 3 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng; từ tầng 6-27 căn hộ tái định cư và thương mại."/><​span class="​fig"><​em>​Theo đó, sau khi chung cư cũ 93 Láng Hạ bị "xóa sổ" thay vào đó sẽ là tòa cao ốc Green Building với chiều cao 27 tầng và 3 tầng hầm<​em>​. Tầng 1 đến tầng 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng; từ tầng 6-27 căn hộ tái định cư và thương mại.</​em></​em></​span>​
 +</​div>​
 +
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Duy Phạm
 +</p>
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​article-hot-video">​
 +<h3 class="​heading"><​span>​Video đang được xem nhiều
 +<img src="​https://​images.tienphong.vn/​web/​App_Themes/​img/​article-page/​videocameraclassic.png"/></​span></​h3>​
 +<div class="​content"​ id="">​
 +<iframe id="​videomostread5913604"​ src="​https://​player.explus.vn/​getPlayer?​video=https://​streaming.tienphong.vn/​145da1e7a098e70029cbafe4b7a95409/​5bf5c233/​2018_11_19/​tuoanh/​Angelina_Jolie_takes_Shiloh_Vivienne_and_Knox_out_to_lunch_amid_brewing_custody_battle_with_Brad__Daily_Mail.mp4&​amp;​image=//​cms-i-1.zdn.vn/​tienphong-video/​2018_11_19/​tuoanh/​angelina_jolie_takes_shiloh_vivienne_and_knox_out_to_lunch_amid_brewing_custody_battle_with_brad__daily_mail.jpg&​amp;​pub=tienphong.vn&​amp;​title="​ width="​100%"​ height="​350px"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen=""​ webkitallowfullscreen=""​ mozallowfullscreen=""​ oallowfullscreen=""​ msallowfullscreen=""​ scrolling="​no"></​iframe>​
 +<div class="​article-hot-video__title">​
 +Angelina Jolie đưa 3 con ruột đi dạo, dập tắt tin đồn không hoà thuận
 +</​div>​
 +<div class="​article-hot-video__call-action">​
 +XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML>​
b-t-u-x-a-s-chung-c-t-v-ng-7-n-m-c-i-t-o-kh-ng-xong-a-c.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)