User Tools

Site Tools


baltic-nam-dakota-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

baltic-nam-dakota-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Nam Dakota, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Baltic </b> là một thành phố ở Quận Minnehaha, Nam Dakota, Hoa Kỳ. Dân số là 1.089 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ban đầu Baltic được gọi là St. Olaf, và dưới tên được đặt vào năm 1881. <sup id="​cite_ref-WPA_25_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Một tên biến thể khác là Keyes. <sup id="​cite_ref-WPA_25_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Một bưu điện được thành lập dưới cái tên Saint Olaf năm 1872, tên được đổi thành Keyes năm 1887, và tên này lại được đổi thành Baltic năm 1889. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Chicago, Milwakuee, Saint Paul và Pacific Railroad được xây dựng qua Baltic và thành lập một nhà ga đường sắt.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Baltic nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 43 ° 45′44 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 44′16 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659015] 43.76222 ° N 96.73778 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 43.76222; -96,73778 [19659017] (43,762331, -96,​737707),​ [19659018] dọc theo sông Big Sioux. [19659019] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,76 dặm vuông (1,97 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 0,74 dặm vuông (1,92 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,02 dặm vuông (0,05 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659020] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2010, có 1.089 người, 389 hộ gia đình và 302 gia đình cư trú tại thành phố. Mật độ dân số là 1.471,6 người trên mỗi dặm vuông (568,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 409 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 552,7 mỗi dặm vuông (213,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 95,4% người da trắng, 0,5% người Mỹ gốc Phi, 0,9% người Mỹ bản địa, 2,1% từ các chủng tộc khác, và 1,1% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,2% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 389 hộ gia đình trong đó có 47,0% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,4% là cặp vợ chồng chung sống, 10,3% có chủ hộ nữ không có chồng, 6,9% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 22,4% không phải là gia đình. 19,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,2% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,80 và quy mô gia đình trung bình là 3,20.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 30,9 năm. 32,8% cư dân dưới 18 tuổi; 7,4% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 33% là từ 25 đến 44; 20,7% là từ 45 đến 64; và 6,2% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 51,0% nam và 49,0% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 811 người, 300 hộ gia đình và 233 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.151,4 người trên một dặm vuông (447,3 / km²). Có 311 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 441,5 mỗi dặm vuông (171,5 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thành phố là 98,89% trắng, 0,49% người Mỹ bản địa, và 0,62% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,12% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 300 hộ trong đó 42,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 62,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 11,3% có chủ hộ nữ không có chồng, và 22,3% không phải là gia đình. 18,7% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 7,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,70 và quy mô gia đình trung bình là 3,08.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải rộng với 30,2% dưới 18 tuổi, 10,6% từ 18 đến 24, 31,8% từ 25 đến 44, 18,6% từ 45 đến 64 và 8,8% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 30 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 93,6 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 95,8 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 46.023 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 50.000 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,188 so với $ 22,260 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thành phố là $ 16,268. Khoảng 3,3% gia đình và 3,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,3% trong số những người dưới 18 tuổi và 4,9% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trường Công Baltic là một phần của Khu Học Chánh Baltic. Ba trường trong học khu bao gồm Trường Tiểu Học Baltic, Trường Trung Cấp Baltic và Trường Trung Học Baltic. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Khu học chánh được bao quanh bởi Học Khu Dell Rapids. Linh vật học khu Baltic là Bulldog.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ngày Baltic River Park là một sự kiện thân thiện với gia đình diễn ra vào cuối tuần thứ 3 của tháng 7. Công viên River Scenic là bối cảnh cho các bộ phim miễn phí trong công viên, kickball, kéo chiến tranh, túi đậu, trò chơi trẻ em, cuộc đua vịt, hiển thị và tỏa sáng và Grand Parade.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_person">​ Người nổi tiếng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​SD Towns&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Xã hội lịch sử bang Nam Dakota. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 10 tháng 2 năm 2010 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-02-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=SD+Towns&​rft.pub=South+Dakota+State+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fhistory.sd.gov%2FArchives%2Fforms%2Fexhibits%2FSD%2520Towns.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Gazetteer_files-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2016PopEst-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm của dân số cư trú: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2016&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimate+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2016&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FPEP%2F2016%2FPEPANNRES%2F0400000US46.16200&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WPA_25-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dự án Nhà văn Liên bang (1940). <i> Nam Dakota, v.1-3 </i>. Đại học Nam Dakota. p. 25. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=South+Dakota+place-names%2C+v.1-3&​rft.pages=25&​rft.pub=University+of+South+Dakota&​rft.date=1940&​rft.au=Federal+Writers%27+Project&​rft_id=http%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Dmdp.39015027015455%3Bview%3D1up%3Bseq%3D83&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Minnehaha&​quot;​. Lịch sử Bưu điện Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 1 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Minnehaha+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DSD%26county%3DMinnehaha%26searchtext%3D%26pagenum%3D2&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ DeLorme (2001). <i> South Dakota Atlas &amp; Công báo </i>. Yarmouth, Maine: DeLorme. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-89933-330-3 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.au=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Khu học chánh Baltic&​quot;​. Học khu Baltic <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 28 tháng 7, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Baltic+School+District&​rft.pub=Baltic+School+Districtol&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.baltic.k12.sd.us%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABaltic%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Baltic,​_South_Dakota"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Baltic, South Dakota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181118233519
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.484 seconds
 +Real time usage: 0.618 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4856/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 81948/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10931/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 30967/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.208/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.6 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 526.997 ​     1 -total
 + ​50.70% ​ 267.194 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.28% ​ 159.590 ​     1 Template:​Reflist
 + ​28.90% ​ 152.308 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.03% ​ 100.294 ​    10 Template:​Cite_web
 + ​11.37% ​  ​59.945 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.43%   ​33.876 ​     5 Template:​Convert
 +  5.87%   ​30.915 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.84%   ​30.769 ​     1 Template:​ISBN
 +  5.79%   ​30.514 ​     2 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​134963-0!canonical and timestamp 20181118233518 and revision id 855147776
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
baltic-nam-dakota-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)