User Tools

Site Tools


beaver-crossing-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

beaver-crossing-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
 +<p> Làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Beaver Crossing </b> là một ngôi làng ở Seward County, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 403 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Beaver Crossing được platted vào năm 1875 với dự đoán của việc xây dựng đường sắt, đến sự mất tinh thần của thị trấn, sẽ không đến cho đến năm 1887. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Nó <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Vào ngày 11 tháng 5 năm 2014, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ EF-3 tấn công Beaver Crossing, làm hư hại hầu hết mọi cấu trúc. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Cơn lốc xoáy cũng gây thiệt hại ở Cordova gần đó. Mặc dù thiệt hại đáng kể, không có tử vong.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Vị trí địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đường vượt qua của Beaver nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 46′44 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 16′56 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.77889 ° N 97.28222 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.77889; -97,28222 [19659017] (40,778776, -97,​282219). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,67 dặm vuông (1,74 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 0,66 vuông dặm (1,71 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 0,01 dặm vuông (0,03 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659019] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 403 người, 171 hộ gia đình và 121 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 610,6 người trên mỗi dặm vuông (235,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 187 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 283,3 mỗi dặm vuông (109,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 97,8% người da trắng, 0,2% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản xứ, 0,5% người châu Á và 1,2% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,0% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 171 hộ, trong đó 28,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,3% là cặp vợ chồng chung sống, 5,8% có chủ hộ nữ không có chồng, 7,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 29,2% không phải là gia đình. 26,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,82.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 47,1 năm. 22,8% cư dân dưới 18 tuổi; 5,5% nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24; 18% là từ 25 đến 44; 37,3% là từ 45 đến 64; và 16,4% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 53,3% nam và 46,7% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 457 người, 184 hộ gia đình và 126 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 690,7 người trên một dặm vuông (267,3 / km²). Có 203 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 306,8 mỗi dặm vuông (118,8 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 95,19% người da trắng, 1,53% người Mỹ gốc Phi, 1,97% người Mỹ bản xứ, 0,22% người châu Á và 1,09% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,66% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 184 hộ, trong đó 31,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,6% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,1% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,0% không phải là gia đình. 25,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,0% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 25,6% dưới 18 tuổi, 7,4% từ 18 đến 24, 26,3% từ 25 đến 44, 26,9% từ 45 đến 64, và 13,8% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 85,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,0 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 30.455 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 39.464 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,250 so với $ 18,906 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 14.967 USD. Khoảng 3,4% gia đình và 6,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 4,8% dân số dưới 18 tuổi và 14,3% ở độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Benjamin Hunkins, lãnh đạo và lãnh đạo Wisconsin và nhà lập pháp tiểu bang, sống ở Beaver Crossing. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​li>​
 +<li> Jan Opperman, người lái xe đua, sống ở Beaver Crossing vào giữa những năm 1960. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ 2010 &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 24 tháng 6, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 24 tháng 6, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng 10 năm 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Beaver Crossing, Seward County&​quot;​. <i> Trung tâm công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Beaver+Crossing%2C+Seward+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Fseward%2Fbeavercrossing%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và North Western (1908). <i> Lịch sử nguồn gốc của tên địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. p. 42. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=42&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA42&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Rae, Rebekah (ngày 12 tháng 5 năm 2014). &​quot;​Tornado Obliterates Beaver Crossing, NE&​quot;​. KMTV. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 20 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Tornado+Obliterates+Beaver+Crossing%2C+NE&​rft.pub=KMTV&​rft.date=2014-05-12&​rft.au=Rae%2C+Rebekah&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jrn.com%2Fkmtv%2Fnews%2FTornado-Obliterates-Beaver-Crossing-NE--258986311.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 2 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 4 năm 1945 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeaver+Crossing%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &#​39;​Đài kỷ niệm và tiểu sử và Bản tóm tắt tiểu sử minh họa,&#​39;​ G.H. Orge và Công ty: 1899, Phác thảo tiểu sử của Benjamin Hunkins, pg. 1101 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Jan Opperman&​quot;​. Eastern Motorsport Press Association. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2016. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181119000141
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.484 seconds
 +Real time usage: 0.639 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4642/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 66522/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8299/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 27921/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 554.413 ​     1 -total
 + ​54.07% ​ 299.750 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​33.75% ​ 187.122 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.50% ​ 102.559 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​10.01% ​  ​55.495 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.47%   ​35.849 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +  6.13%   ​33.964 ​     5 Template:​Convert
 +  5.97%   ​33.076 ​     2 Template:​Coord
 +  5.88%   ​32.574 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.06%   ​28.036 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124206-0!canonical and timestamp 20181119000140 and revision id 840440311
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
beaver-crossing-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)