User Tools

Site Tools


bel-ridge-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bel-ridge-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố Missouri, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bel-Ridge </b> là một thành phố ngoại ô phía bắc ở St. Louis County, Missouri, Hoa Kỳ. Dân số là 2.737 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Bel-Ridge là một phần của hệ thống trường Normandy và giáp với các làng giàu có của Bel-Nor và Bellerive. Bel-Ridge trở thành một thành phố vào năm 2015 bởi một cuộc bỏ phiếu của các cử tri <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bel-Ridge tọa lạc tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 42′54 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 90 ° 19′41 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.71500 ° N 90.32806 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.71500; -90,32806 [19659012] (38,714868, -90,​328081). [19659013] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,80 dặm vuông (2,07 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659014] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.116 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,395 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 293,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,346 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,682 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −31,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,199 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −13,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,082 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 [19659021] 2.737 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,686 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 2.737 người, 1.087 hộ gia đình và 690 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 3.421,3 người trên mỗi dặm vuông (1.321,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.249 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.561,3 mỗi dặm vuông (602,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 14,2% người da trắng, 83,1% người Mỹ gốc Phi, 0,3% người Mỹ bản xứ, 0,4% người châu Á, 0,4% từ các chủng tộc khác và 1,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,3% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 1.087 hộ gia đình trong đó có 39,9% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 18,1% là cặp vợ chồng chung sống, 38,7% có chủ hộ nữ không có chồng, 6,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 36,5% không phải là gia đình. 30,5% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,4% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,52 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 28,7 năm. 29,5% cư dân dưới 18 tuổi; 14,9% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 23,7% là từ 25 đến 44; 23,9% là từ 45 đến 64; và 8,1% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 45,0% nam và 55,0% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 3.082 người, 1.180 hộ gia đình và 748 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 3.799,0 người trên một dặm vuông (1.469,1 / km²). Có 1.288 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.587,7 mỗi dặm vuông (614,0 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 17,55% người da trắng, 79,66% người Mỹ gốc Phi, 0,23% người Mỹ bản xứ, 0,39% người châu Á, 0,03% đảo Thái Bình Dương, 0,13% từ các chủng tộc khác và 2,01% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,17% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 1,180 hộ trong đó 36,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 23,7% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 34,4% có chủ hộ nữ không có chồng, và 36,6% không phải là gia đình. 30,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,60 và quy mô gia đình trung bình là 3,26.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 32,5% dưới 18 tuổi, 12,3% từ 18 đến 24, 29,4% từ 25 đến 44, 18,8% từ 45 đến 64, và 7,0% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 28 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 85,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 74,0 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 47.500 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 53.550 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 49,844 so với $ 49,576 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 39.073 đô la. Khoảng 13,5% gia đình và 9,7% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 10,1% những người dưới 18 tuổi và 7,8% những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Police_Department">​ Cục Cảnh sát </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cục cảnh sát Bel-Ridge (BRPD) là lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm thi hành luật trong làng. BRPD hoạt động trong một tòa nhà thành phố tương đối mới, được hoàn thành vào năm 2006. BRPD được nhân viên của các nhân viên cảnh sát được đào tạo và chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn Missouri P.O.S.T. Bel-Ridge từng được biết đến như một thị trấn viết vé hạng nặng trong Quận St. Louis, nhưng đã thay đổi từ việc viết nhiều vé để tập trung vào việc giảm tội phạm trong phạm vi thành phố.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cuộc đua, người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, tuổi tác và nhà ở: Dữ liệu phân chia lại điều tra dân số năm 2010 (Luật công 94-171) Tóm tắt tệp (QT-PL ), Làng Bel-Ridge, Missouri &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American FactFinder 2. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 10, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Bel-Ridge+village%2C+Missouri&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố của trang web Bel-Ridge&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2017-07-26 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=City+Of+Bel-Ridge+Website&​rft_id=http%3A%2F%2Fbel-ridge.us%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABel-Ridge%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181119014850
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.556 seconds
 +Real time usage: 0.718 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4405/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 91954/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13354/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 24085/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.236/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.86 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 606.869 ​     1 -total
 + ​59.29% ​ 359.784 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​35.17% ​ 213.448 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.35% ​ 117.399 ​     1 Template:​Reflist
 + ​16.63% ​ 100.930 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​12.04% ​  ​73.065 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.20%   ​43.694 ​     1 Template:​Unref_section
 +  7.06%   ​42.841 ​     2 Template:​Coord
 +  5.62%   ​34.090 ​     1 Template:​Unreferenced
 +  5.54%   ​33.606 ​     3 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123162-0!canonical and timestamp 20181119014850 and revision id 866296526
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bel-ridge-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)