User Tools

Site Tools


belt-montana-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

belt-montana-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Montana, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Vành đai </b> là một thị trấn ở Hạt Cascade, Montana, Hoa Kỳ. Dân số là 597 theo điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Nó là một phần của Great Falls, khu vực đô thị Montana.
 +</​p><​p>​ Vành đai là nơi có mỏ than đầu tiên của Montana <sup id="​cite_ref-mhs_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Nó cung cấp nhiên liệu cho Fort Benton. <sup id="​cite_ref-names_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Bưu điện mở cửa vào ngày 2 tháng 2 năm 1885 với Eugene Clingan làm bưu điện. <sup id="​cite_ref-names_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đai nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 47 ° 23′9 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 110 ° 55′36 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 47.38583 ° N 110.92667 ° W [19659014] / <span class="​geo">​ 47.38583; -110,92667 [19659015] (47,385935, -110,​926587). [19659016] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 0,35 dặm vuông (0,91 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​p><​p>​ Thị trấn được đặt tên theo Vành đai Butte, một ngọn núi gần đó có một lớp tối tương tự như một vành đai.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Vành đai có khí hậu bán khô cằn, viết tắt là &​quot;​BSk&​quot;​ trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 597 người, 261 hộ gia đình và 159 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.705,7 người trên mỗi dặm vuông (658,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 295 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 842,9 mỗi dặm vuông (325,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 95,5% trắng, 1,7% người Mỹ bản địa, 0,5% châu Á, 0,2% từ các chủng tộc khác, và 2,2% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,0% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 261 hộ, trong đó 29,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,5% là cặp vợ chồng chung sống, 10,7% có chủ hộ nữ không có chồng, 2,7% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 39,1% không phải là gia đình. 33,0% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 13,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,29 và quy mô gia đình trung bình là 2,92.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thị trấn là 43,4 năm. 23,8% cư dân dưới 18 tuổi; 7,6% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 20,4% là từ 25 đến 44; 30,4% là từ 45 đến 64; và 18,1% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 50,1% nam và 49,9% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, đã có 666 người, 273 hộ gia đình và 168 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.877,0 người trên một dặm vuông (718,8 / km²). Có 295 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 874,7 mỗi dặm vuông (335,0 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 94,94% người da trắng, 1,42% người Mỹ gốc Phi, 1,42% người Mỹ bản địa, 0,32% người dân đảo Thái Bình Dương, 0,16% từ các chủng tộc khác và 1,74% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,11% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 273 hộ trong đó 28,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,1% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,8% có chủ hộ nữ không có chồng và 38,1% không phải là gia đình. 35,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,32 và quy mô gia đình trung bình là 3,03.
 +</​p><​p>​ Tại thành phố, dân số được trải rộng với 26,5% dưới 18 tuổi, 7,4% từ 18 đến 24, 25,9% từ 25 đến 44, 24,2% từ 45 đến 64 và 16,0% 65 tuổi đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 39 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 90,7 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 83,8 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 25,469, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 30,104. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 21,477 so với $ 20,192 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 14.970 đô la. Khoảng 10,2% gia đình và 12,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 19,8% những người dưới 18 tuổi và 16,5% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (DP-1): Thị trấn vành đai, Montana&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Belt+town%2C+Montana&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-mhs-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Người bạn đồng hành tên Montana&​quot;​. Xã hội lịch sử Montana <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 22 tháng 7 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Montana+Place+Names+Companion&​rft.pub=Montana+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fmtplacenames.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-names-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Carkeek Cheney, Roberta (1983). <i> Tên trên mặt Montana </i>. Missoula, Montana: Công ty xuất bản báo chí núi. p. 5. ISBN 0-87842-150-5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Names+on+the+Face+of+Montana&​rft.place=Missoula%2C+Montana&​rft.pages=5&​rft.pub=Mountain+Press+Publishing+Company&​rft.date=1983&​rft.isbn=0-87842-150-5&​rft.aulast=Carkeek+Cheney&​rft.aufirst=Roberta&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho vành đai, Montana </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2015_Pop_Estimate-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 15 tháng 7, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABelt%2C+Montana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Montana_regions_and_towns_with_breweries"​ style="​padding:​3px">​ <tr> <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/>​ </tr> <tr> <th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ <tr> <th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Quốc gia Sông băng <br/> (Tây Bắc) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Quốc gia Tây Vàng <br/> (Tây Nam) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Quốc gia Russel <br/> (Bắc Trung Bộ) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Yellowstone Country <br/> (Nam Trung Bộ) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Missouri River Country <br/> (Đông Bắc) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%;​text-align:​center;">​ Custer Country <br/> (Đông Nam) </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181119000255
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.616 seconds
 +Real time usage: 0.771 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5251/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 174443/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12656/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 27195/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.268/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 647.910 ​     1 -total
 + ​52.73% ​ 341.618 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.57% ​ 198.050 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.37% ​ 144.936 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.32% ​ 118.691 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​11.75% ​  ​76.117 ​    14 Template:​Navbox
 + ​10.27% ​  ​66.521 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.05%   ​45.650 ​     2 Template:​Coord
 +  5.85%   ​37.921 ​     3 Template:​Convert
 +  4.47%   ​28.971 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123350-0!canonical and timestamp 20181119000254 and revision id 840440556
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
belt-montana-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)