User Tools

Site Tools


big-sandy-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

big-sandy-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thị trấn ở Texas, Hoa Kỳ </p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG/​200px-Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG/​300px-Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG/​400px-Big_Sandy%2C_TX%2C_sign_IMG_5282.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Lệnh cấm đốt đã được tuyên bố ở Big Sandy vào mùa hè năm 2011. </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG/​200px-Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG/​300px-Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG/​400px-Big_Sandy%2C_TX%2C_City_Hall_IMG_5288.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Big_sandy_street_scene_02.JPG/​200px-Big_sandy_street_scene_02.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Big_sandy_street_scene_02.JPG/​300px-Big_sandy_street_scene_02.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Big_sandy_street_scene_02.JPG/​400px-Big_sandy_street_scene_02.JPG 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Một cái nhìn thoáng qua về trung tâm thành phố Big Sandy </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG/​200px-First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG/​300px-First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG/​400px-First_Baptist_Church%2C_Big_Sandy%2C_TX_IMG_5290.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ First Baptist Church in Big Sandy nằm đối diện Tòa thị chính </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG/​200px-Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG/​300px-Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG/​400px-Davis_Ranch%2C_Big_Sandy%2C_Texas_IMG_5292.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Lối vào Davis Ranch ở Big Sandy, Texas; Davis Ranch Arena tổ chức các sự kiện đua xe hàng năm, bao gồm cuộc đua thùng vào tháng 10. </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Big Sandy </b> là một thị trấn ở Upshur County, Texas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số của thị trấn là 1.343 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Một hồ cùng tên bị cắt gần một nửa bởi Quốc lộ Hoa Kỳ 80, đường chính của Big Sandy.
 +</​p><​p>​ Sông Sabine chảy về phía nam của Big Sandy. Trong thế kỷ 19, Walters &#​39;​Bluff Ferry hoạt động trên Sabine, với hành trình qua chi phí 40 cent cho mỗi người và lên đến 75 xu cho toa xe. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Big Sandy được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 35′5 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 95 ° 6′44 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.58472 ° N 95.11222 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32.58472; -95,11222 [19659017] (32,584693, -95,​112297). <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ [19659008] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 1,7 dặm vuông (4,3 km²), trong đó, 1,6 dặm vuông (4,2 km²) của nó là đất và 0,04 dặm vuông (0,1 km²) của nó (1,80%) là nước.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, có 1.288 người, 532 hộ gia đình và 342 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 786,8 người trên một dặm vuông (303,2 / km²). Có 595 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 363,4 / sq mi (140,1 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 81,75% trắng, 12,89% người Mỹ gốc Phi, 0,39% người Mỹ bản địa, 1,16% châu Á, 2,95% từ các chủng tộc khác, và 0,85% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 3,49% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 532 hộ trong đó 32,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,2% có chủ hộ nữ không có chồng và 35,7% là không phải là gia đình. 34,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,9% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,42 và quy mô gia đình trung bình là 3,11.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 28,0% dưới 18 tuổi, 8,7% từ 18 đến 24, 26,6% từ 25 đến 44, 19,3% từ 45 đến 64 và 17,5% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 86,9 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 78,5 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 25.284 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 34.107 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,083 so với $ 21,071 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 14.989 đô la. Khoảng 16,4% gia đình và 17,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 24,9% trong số những người dưới 18 tuổi và 15,6% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Big Sandy là khoảng 14 dặm (23 km) về phía tây nam Gilmer, Texas, ở giao lộ của US Highway 80 và Quốc lộ Tiểu bang Texas 155 trong Upshur County . Nó được thành lập ngay sau cuộc nội chiến Mỹ. Việc giải quyết lần đầu tiên được gọi là Big Sandy Switch vì một đoạn đường sắt Texas và Pacific được xây dựng qua khu vực và cuối cùng được giao cắt với một đường sắt khổ hẹp gọi là Tyler Tap. Một bưu điện được theo sau bởi một tờ báo, cửa hàng và nhà thờ. Năm 1926, khu định cư được thành lập với tư cách là Big Sandy, với dân số khoảng 850 người.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Worldwide_Church_of_God">​ Toàn cầu Giáo Hội của Thiên Chúa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong những năm 1950, Big Sandy đã được liên kết với một phong trào tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng trong bốn thập kỷ. Cư dân địa phương Buck Hammer là một thành viên của Giáo hội Radio của Thiên Chúa (sau này được gọi là Giáo hội Thiên Chúa toàn cầu [WCG]), một phong trào Sabbatarian ở California do nhà truyền giáo phát thanh Herbert W. Armstrong đứng đầu. Búa tặng một mảnh đất nhỏ (dưới 10 mẫu Anh) cho nhà thờ, nơi đã xây dựng một phòng họp và bắt đầu tổ chức các hội nghị nhà thờ hàng năm ở đó vào giữa những năm 1950.
 +</​p><​p>​ Nhà thờ trong những năm tiếp theo đã mua hàng trăm mẫu đất liền kề với địa điểm ban đầu. Hàng ngàn thành viên nhà thờ hội tụ trên Big Sandy và các cộng đồng xung quanh cho Lễ hội Đền tạm kéo dài một tuần, tạo ra một tác động kinh tế đáng kể. Vào giữa những năm 1960, Armstrong phát triển thêm tài sản và thành lập một khuôn viên thứ hai của Đại học Ambassador, khuôn viên ban đầu tiếp tục hoạt động tại trụ sở chính của nhà thờ ở Pasadena, California. Sự hiện diện của trường đại học, cùng với hoạt động hội nghị hàng năm, đã ảnh hưởng tới hàng trăm thành viên của nhà thờ để di chuyển đến Big Sandy và khu vực xung quanh trong những năm qua. Mặc dù Đại sứ chấm dứt hoạt động vào năm 1997, nhiều gia đình đã từng liên kết với nó và nhà thờ đã chọn ở lại khu vực Big Sandy.
 +</​p><​p>​ Vào tháng 3 năm 2000, khuôn viên trường đã được bán cho Green Family Trust (chủ sở hữu của Hobby Lobby Stores, Inc.), đã thuê nó cho Viện Nguyên tắc Đời sống Cơ bản <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Sau đó nó được phát triển thành Học viện ALERT quốc tế. , nhà của Nhóm Tài nguyên Khẩn cấp Đất Không quân (ALERT), một chương trình Kitô giáo đào tạo thanh niên trong các dịch vụ cứu trợ và cứu trợ thiên tai. Học viện cũng đóng vai trò là trại và trung tâm hội nghị, và tổ chức các chương trình mùa hè kéo dài bốn tuần cho nam và nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Needlecraft_businesses">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Vào cuối những năm 1970, cư dân địa phương Jerry và Anita Gentry bắt đầu kinh doanh đặt hàng qua thư từ nhà của họ ở Big Sandy và gọi nó là Attic của Annie. Doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng thành một doanh nghiệp hàng triệu đô la, xuất bản các tạp chí và danh mục cho những người đam mê needlecraft. Sau khi hai vợ chồng ly hôn vào đầu những năm 1980, Anita tiếp tục chủ trì Attic của Annie, trong khi Jerry tung ra một doanh nghiệp gần như nhân rộng được gọi là The Needlecraft Shop, cũng ở Big Sandy. Đến những năm 1990, cả hai doanh nghiệp đã được mua trong các giao dịch riêng biệt bởi Dynamic Resource Group (DRG), một công ty xuất bản ở Berne, Indiana. DRG quản lý di chuyển cả hai công ty hoạt động đến Indiana. Trước khi làm như vậy, nó đã thành lập một công ty mới, Tập đoàn thực hiện chiến lược (SFG), ở rìa phía tây nam của Big Sandy. SFG, xử lý việc gửi thư và thực hiện đăng ký cho DRG và các khách hàng khác, hiện là công ty lớn nhất của Big Sandy và Upshur County.
 +</​p><​p>​ Big Sandy được phục vụ bởi hai ngân hàng, ngân hàng Austin và ngân hàng quốc gia đầu tiên. Các nhà hàng địa phương bao gồm Circle M Crawfish, StewBebe&#​39;​s Grill, Subway, Sun và Sno, Taqueria và Cafe Ý Uncle Mike. Các doanh nghiệp khác trong và xung quanh Big Sandy bao gồm Chứng nhận Điện LLC, Dollar General, Hill Insurance, Sandy Center Market và Valero.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.22Texas.27_Largest_Manhunt.22"/><​span class="​mw-headline"​ id=""​Texas'​_Largest_Manhunt"">​ &​quot;​Manhunt lớn nhất Texas&​quot;​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Vào ngày 10-11 tháng 11 năm 1986, hơn 1.000 nhân viên thực thi pháp luật đã đáp lại yêu cầu hỗ trợ của Cảnh sát trưởng Big Sandy của Richard Lingle sau khi kẻ giết người bị kết án Jerry &​quot;​The Animal&​quot;​ McFadden trốn thoát khỏi nhà tù quận Upshur. Anh ta đã bắt giam nhà tù Rosalie Williams, vợ của một bộ đội công an, làm con tin. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Lingle phát lời kêu gọi giúp đỡ sau khi chính quyền quận Upshur không thể theo dõi McFadden và con tin của anh tối hôm đó. Trả lời các sĩ quan một cách an toàn đã được cách ly khỏi thành phố, khiến McFadden ít có cơ hội trốn thoát, và ông đã bị bắt lại và trở về tù mà không bị bắn. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2017)">​ citation needed </​span></​i>​] </​sup>​ (Do quá tải nghiêm trọng) McFadden bị xử tử vào tháng 10 năm 1999 vì tội giết Suzanne Denise Harrison, một thiếu niên từ Hawkins gần đó. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2017)">​ trích dẫn cần thiết [19659044]] </​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sports">​ Thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Đội bóng đá Big Sandy High School giành được ba giải vô địch bang Texas hạng B, trong những năm liên tiếp 1973-75. Mặc dù trận chung kết nhà nước năm 1974 kết thúc trong một trận hòa 0-0 (vs Celina), UIL đã trao cả hai đội đồng chức vô địch. Trong năm 2005, Wildcats một lần nữa đạt tới vòng chung kết 1-A của tiểu bang, giảm 21-20 xuống Stratford.
 +</​p><​p>​ Đội năm 1975 lập kỷ lục 824 điểm trong một mùa giải trong khi đăng một kỷ lục 14-0, một kỷ lục vẫn không bị gián đoạn cho đến năm 1994. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Nhóm này bao gồm các ngôi sao NFL nổi tiếng sau này như David Overstreet, trước đây đã trở lại với Oklahoma Sooners và Miami Dolphins, và Lovie Smith, cựu huấn luyện viên trưởng của Chicago Bears. Các cựu sinh viên đáng chú ý khác bao gồm David Norman, cựu huấn luyện viên bóng đá đầu và giám đốc thể thao hiện tại tại Austin College.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người nổi tiếng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Henry Thomas, nhạc sĩ blues, được sinh ra ở đây. </li>
 +<li> Lovie Smith, huấn luyện viên trưởng của Illini Fighting Illini, được nuôi dưỡng ở Big Sandy [19659056] Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thị trấn Big Sandy được phục vụ bởi Khu Học Chánh Big Sandy.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Big_Sandy,​_Texas"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận Big Sandy, Texas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181118233949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.504 seconds
 +Real time usage: 0.667 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4707/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 63576/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8734/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 17105/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.217/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 565.091 ​     1 -total
 + ​52.81% ​ 298.404 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​31.40% ​ 177.436 ​     1 Template:​Infobox
 + ​16.91% ​  ​95.571 ​     6 Template:​Cite_web
 + ​11.93% ​  ​67.408 ​     2 Template:​Citation_needed
 + ​10.58% ​  ​59.769 ​     2 Template:​Fix
 + ​10.56% ​  ​59.649 ​     1 Template:​Short_description
 +  5.67%   ​32.026 ​     2 Template:​Coord
 +  5.38%   ​30.421 ​     1 Template:​Convert
 +  5.32%   ​30.075 ​     4 Template:​Category_handler
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136718-0!canonical and timestamp 20181118233948 and revision id 858370291
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
big-sandy-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)