User Tools

Site Tools


birnamwood-wisconsin-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

birnamwood-wisconsin-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Làng ở Wisconsin, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Birnamwood </b> là một ngôi làng ở các quận Marathon và Shawano ở tiểu bang Wisconsin của Hoa Kỳ. Nó là một phần của Wausau, Khu vực Thống kê đô thị Wisconsin. Dân số là 818 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Trong số này, 802 người ở Shawano County, và 16 người ở Marathon County. Ngôi làng nằm chủ yếu trong thị trấn Birnamwood ở hạt Shawano; chỉ một phần nhỏ kéo dài vào thị trấn Norrie ở Quận Marathon liền kề. Cho đến những năm 1990, Birnamwood là nơi có người lùn sợi thủy tinh lớn nhất thế giới. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Hoa Kỳ. Tuyến đường 45 chạy qua làng.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ngôi làng được đặt tên cho Birnam Wood, một thị trấn ở Scotland được đề cập trong Shakespeare <i> Macbeth </i>. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Birnamwood được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 55′52 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 12′35 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44.93111 ° N 89.20972 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44.93111; -89,20972 [19659016] (44,931199, -89,​209643). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 2,21 dặm vuông (5,72 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Tổng điều tra 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2010, đã có 818 người , 343 hộ gia đình và 217 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 370,1 người trên một dặm vuông (142,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 383 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 173,3 mỗi dặm vuông (66,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 97,2% người da trắng, 0,5% người Mỹ gốc Phi, 0,7% người Mỹ bản xứ, 0,6% từ các chủng tộc khác, và 1,0% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,8% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 343 hộ, trong đó 30,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,5% là cặp vợ chồng chung sống, 9,9% có chủ hộ nữ không có chồng, 5,8% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 36,7% không phải là gia đình. 31,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,4% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,28 và quy mô gia đình trung bình là 2,88.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 41,5 năm. 22,6% cư dân dưới 18 tuổi; 8,1% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 23,9% là từ 25 đến 44; 22,6% là từ 45 đến 64; và 22,6% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 50,4% nam và 49,6% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ năm 2000, có 795 người, 309 hộ gia đình và 202 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 360,4 người trên một dặm vuông (138,9 / km²). Có 328 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 148,7 mỗi dặm vuông (57,3 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 97,61% người da trắng, 0,13% người Mỹ gốc Phi, 0,13% người Mỹ bản xứ, 1,26% người châu Á và 0,88% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,13% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 309 hộ, trong đó 35,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,1% là cặp vợ chồng chung sống, 8,7% có chủ hộ nữ không có chồng, và 34,6% không phải là gia đình. 31,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,8% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 3,14.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 29,2% dưới 18 tuổi, 6,8% từ 18 đến 24, 25,8% từ 25 đến 44, 17,5% từ 45 đến 64, và 20,8% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 37 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 89,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 82,2 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 37,813 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 47.574 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 32,500 so với $ 24,688 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 17.740 đô la. Khoảng 5,0% gia đình và 7,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 13,2% trong số những người dưới 18 tuổi và 2,4% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg/​120px-Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg/​180px-Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg/​240px-Birnamwood_Wisconsin_Sign_July_2011_US_45.jpg 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​BirnamwoodWisconsin2.jpg/​120px-BirnamwoodWisconsin2.jpg"​ width="​120"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​BirnamwoodWisconsin2.jpg/​180px-BirnamwoodWisconsin2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​BirnamwoodWisconsin2.jpg/​240px-BirnamwoodWisconsin2.jpg 2x" data-file-width="​2300"​ data-file-height="​1130"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Đi du lịch trên Hoa Kỳ 45 đến Birnamwood
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ tài liệu gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-11-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-11-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (DP-1): Làng Birnamwood, Wisconsin&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 9, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Birnamwood+village%2C+Wisconsin&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.roadsideamerica.com/​story/​11919 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Đường sắt Chicago và North Western Công ty (1908). <i> Lịch sử nguồn gốc tên địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. p. 44. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=44&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA44&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABirnamwood%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &#​39;​Sách xanh Wisconsin năm 1909,&#​39;​ Phác thảo tiểu sử của Benjamin A. Cady, pg. 1139-1140 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &#​39;​Sách xanh Wisconsin 1983-1982, Phác thảo tiểu sử của Bá tước William Schmidt, pg. 79 </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Birnamwood,​_Wisconsin"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên Birnamwood, Wisconsin </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181119000845
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.552 seconds
 +Real time usage: 0.694 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4764/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 115371/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16119/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 27261/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.225/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 560.072 ​     1 -total
 + ​46.55% ​ 260.729 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​29.53% ​ 165.415 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.40% ​ 131.041 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.82% ​ 105.385 ​     8 Template:​Cite_web
 +  6.54%   ​36.623 ​     1 Template:​Redirect
 +  6.36%   ​35.616 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.27%   ​35.137 ​     3 Template:​Convert
 +  5.69%   ​31.883 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.53%   ​30.985 ​     2 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​152244-0!canonical and timestamp 20181119000845 and revision id 840777232
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
birnamwood-wisconsin-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)