User Tools

Site Tools


black-jack-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

black-jack-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
 +<p> Thành phố ở Missouri, Hoa Kỳ </p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​City_of_Black_Jack.jpg/​220px-City_of_Black_Jack.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​City_of_Black_Jack.jpg/​330px-City_of_Black_Jack.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​City_of_Black_Jack.jpg/​440px-City_of_Black_Jack.jpg 2x" data-file-width="​4000"​ data-file-height="​3000"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Black Jack </b> là một vùng ngoại ô thứ hai của St. Louis, nằm ở phía bắc St. Louis County, Missouri, Hoa Kỳ. Dân số là 6.929 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Một bưu điện tên là Black Jack được thành lập năm 1872, và vẫn hoạt động cho đến năm 1906. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Cộng đồng được đặt tên cho một khu rừng sồi đen gần thị trấn ban đầu. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đen Jack được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 47′27 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 90 ° 15′43 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.79083 ° N 90.26194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.79083; -90,26194 [19659013] (38,790799, -90,​261885). [19659014] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 2,60 dặm vuông (6,73 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 2,59 dặm vuông (6,71 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,01 dặm vuông (0,03 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659015] Nhân khẩu học [19659006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659017] Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 6.929 người, 2.591 hộ gia đình và 1.797 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 2.675,3 người trên mỗi dặm vuông (1.032,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 2.809 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.084,6 mỗi dặm vuông (418,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 16,3% người da trắng, 81,2% người Mỹ gốc Phi, 0,1% người Mỹ bản xứ, 0,4% người châu Á, 0,2% từ các chủng tộc khác và 1,8% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,7% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 2,591 hộ gia đình, trong đó 35,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,6% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 21,4% có chủ hộ nữ không có chồng, 5,3% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 30,6% không phải là gia đình. 27,2% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,58 và quy mô gia đình trung bình là 3,13.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 40,9 năm. 23,4% cư dân dưới 18 tuổi; 9,5% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 22% là từ 25 đến 44; 29,1% là từ 45 đến 64; và 16,1% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 44,9% nam và 55,1% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, đã có 6.792 người, 2.422 hộ gia đình và 1.789 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 2.553,3 người trên một dặm vuông (985,9 / km²). Có 2.587 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 972,5 mỗi dặm vuông (375,5 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 26,31% người da trắng, 71,32% người Mỹ gốc Phi, 0,13% người Mỹ bản xứ, 0,35% người châu Á, 0,01% người dân tộc Thái Bình Dương, 0,35% từ các chủng tộc khác và 1,52% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,66% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 2.422 hộ gia đình, trong đó 36,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,1% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 18,3% có chủ hộ nữ không có chồng và 26,1% không phải là gia đình. 23,2% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 8,2% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,70 và quy mô gia đình trung bình là 3,20.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 27,3% dưới 18 tuổi, 8,0% từ 18 đến 24, 27,1% từ 25 đến 44, 24,3% từ 45 đến 64 và 13,2% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 37 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 79,6 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 75,0 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 51,806, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 63324. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 41,969 so với $ 30,930 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thành phố là $ 22,705. Khoảng 2,8% gia đình và 4,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,2% những người dưới 18 tuổi và 6,9% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Family_controversy">​ Cuộc tranh cãi của gia đình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Vào tháng 5 năm 2006, chính quyền thành phố Black Jack đã đưa ra quyết định gây tranh cãi để xóa một cặp vợ chồng chưa lập gia đình và con cái của họ khỏi nhà của họ với lý do cặp vợ chồng không liên quan đến nhau để đáp ứng một sắc lệnh của thành phố. Với mục đích xin giấy phép lưu trú, Black Jack đã xác định một gia đình là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Một cá nhân; hoặc </li>
 +<li> Hai (2) người trở lên có liên quan đến máu, hôn nhân hoặc nhận con nuôi; hoặc </li>
 +<li> Một nhóm không quá ba (3) người không cần liên quan đến máu, hôn nhân hoặc nhận con nuôi. </​li></​ul><​p>​ Vì vậy, một cặp vợ chồng chưa lập gia đình có một con sẽ đủ điều kiện làm gia đình, trong khi một cặp vợ chồng chưa lập gia đình trẻ em sẽ không.
 +</​p><​p>​ Vào ngày 10 tháng 8 năm 2006, ACLU của Đông Missouri đã đệ đơn kiện chống lại thành phố, tuyên bố vi phạm quy trình pháp lý và bảo vệ bình đẳng, và vi phạm luật nhà ở. Vào ngày 15 tháng 8, hội đồng thành phố Black Jack đã nhất trí thông qua một nghị quyết thay đổi định nghĩa của gia đình để bao gồm một cặp vợ chồng chưa lập gia đình và con cái của họ <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Cuộc đua, người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, tuổi tác và nhà ở: Dữ liệu phân chia lại điều tra dân số năm 2010 (Luật công 94-171) Tóm tắt tệp (QT-PL ), Thành phố Black Jack, Missouri &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American FactFinder 2. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 10, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Black+Jack+city%2C+Missouri&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bưu điện&​quot;​. Lịch sử Bưu điện Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 22 tháng 12 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Post+Offices&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DMO%26county%3DSaint%2BLouis&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tên địa danh của Louis County, 1928–1945&​quot;​. Hội lịch sử bang Missouri. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 6 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 12, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=St.+Louis+County+Place+Names%2C+1928%E2%80%931945&​rft.pub=The+State+Historical+Society+of+Missouri&​rft_id=http%3A%2F%2Fshsmo.org%2Fmanuscripts%2Framsay%2Framsay_saint_louis.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlack+Jack%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ ACLU của Eastern Missouri, Thông cáo báo chí Đã lưu trữ 2006-10-02 tại Máy Wayback., Khiếu nại thành phố Đã lưu trữ 2006-10-02 tại Máy Wayback. (PDF), và thỉnh nguyện lên tòa án Lưu trữ 2006-10-02 tại Máy Wayback. (PDF) </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181119020615
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.500 seconds
 +Real time usage: 0.632 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4365/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 87747/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13578/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 25699/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.222/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 536.238 ​     1 -total
 + ​51.40% ​ 275.607 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​34.33% ​ 184.089 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.57% ​ 142.459 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.36% ​ 109.172 ​     9 Template:​Cite_web
 +  7.14%   ​38.265 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.12%   ​38.177 ​     5 Template:​Convert
 +  6.78%   ​36.370 ​     2 Template:​Coord
 +  5.12%   ​27.471 ​     1 Template:​For
 +  4.31%   ​23.090 ​     1 Template:​St._Louis_County,​_Missouri
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123168-0!canonical and timestamp 20181119020614 and revision id 867763813
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
black-jack-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)