User Tools

Site Tools


bloomfield-new-mexico-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bloomfield-new-mexico-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở New Mexico, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bloomfield </b> (Navajo: <i lang="​nv"><​b><​span style="​font-family:​ Aboriginal Sans, DejaVu Sans, Calibri, Arial Unicode MS, sans-serif;"><​i lang="​nv"​ title="​Navajo language text">​ Naabiʼání </​i></​span></​b></​i>​) là một thành phố ở phía đông bắc Hạt San Juan, New Mexico, Hoa Kỳ. Nó là một phần của Khu vực thống kê đô thị Farmington. Dân số là 8.112 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</​p><​p>​ Nó nằm trên con đường mòn của Ancients Byway, một trong những tuyến đường được chỉ định của New Mexico. <sup id="​cite_ref-NM_TOA_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bloomfield nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 42′39 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 107 ° 58′58 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36.71083 ° N 107.98278 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 36.71083; -107,98278 [19659014] (36,710722, -107,​982668). <sup id="​cite_ref-GR1_3-0"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ [19659005] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 5,1 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 5,0 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 0,1 dặm vuông (0,26 km <sup> 2 </​sup>​) của nó (0,99%) là nước.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: left; clear: left; margin: 0 1em 1em 0; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,292 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,574 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.881 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 210.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,214 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,417 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,112 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 26,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7.090 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ năm 2000, đã có 6.417 người, 2.222 hộ gia đình và 1.708 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.280,7 người trên một dặm vuông (494,5 / km²). Có 2.446 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 488,2 mỗi dặm vuông (188,5 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 62,38% người da trắng, 0,33% người Mỹ gốc Phi, 16,71% người Mỹ bản xứ, 0,34% người châu Á, 0,06% người Thái Bình Dương, 15,96% từ các chủng tộc khác và 4,22% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 27,51% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 2.222 hộ gia đình, trong đó 42,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,9% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 15,5% có chủ hộ nữ không có chồng và 23,1% không phải là gia đình. 19,7% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,4% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,85 và quy mô gia đình trung bình là 3,26.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được lan ra với 32,4% dưới 18 tuổi, 9,7% từ 18 đến 24, 27,0% từ 25 đến 44, 20,9% từ 45 đến 64 và 10,0% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 31 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 91,4 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 89,5 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 32.905 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 34.760 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 29.144 đô la so với 19,203 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 14.424 đô la. Khoảng 15,2% gia đình và 14,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 18,5% những người dưới 18 tuổi và 13,6% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thành phố Bloomfield và các vùng nông thôn ở phía đông / đông nam Hạt San Juan được phục vụ bởi Bloomfield Schools.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Points_of_interest">​ Các điểm quan tâm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khu bảo tồn và di tích Salmon Ruins nằm ở phía tây của thành phố dọc theo Quốc lộ 64. Di tích là tàn tích của thế kỷ 12 Làng Anasazi. Những tàn tích, cũng như nhà cửa của George Salmon <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The material near this tag possibly uses too-vague attribution or weasel words. (December 2012)">​ người </​span></​i>​] </​sup>​ được mở cửa cho công chúng.
 +</​p><​p>​ điểm hấp dẫn khác gần đó bao gồm Ruins Aztec, khoảng 15 dặm (24 km) về phía bắc tại thị trấn Aztec, và Công viên lịch sử quốc gia Chaco, khoảng 50 dặm (80 km) về phía Nam.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​ACLU_lawsuit">​ Vụ kiện ACLU </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Vào tháng 4 năm 2007, Bloomfield đã thu hút sự chú ý và một số tranh cãi khi hội đồng thành phố bỏ phiếu nhất trí để xây dựng một tượng đài bằng đá của Mười điều răn tại hội trường thành phố. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Hai cư dân đã kiện thành phố năm 2012 &​quot;​cáo buộc nó vi phạm các quyền hiến pháp của họ và đại diện cho một sự chứng thực của chính phủ về tôn giáo&​quot;​. Vào tháng 8 năm 2014, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng di tích phải được xóa bỏ. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Phản ứng của thành phố đối với vụ kiện là một nhóm địa phương trả tiền cho đài tưởng niệm và họ đã thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Một thẩm phán quận quyết định rằng một &​quot;​người quan sát hợp lý sẽ giải thích tượng đài như chính phủ ủng hộ một tôn giáo&​quot;​. ACLU đã tham gia và thành phố yêu cầu Tòa án tối cao xét xử vụ án và bị từ chối. Thành phố đã nợ lệ phí tòa án $ 700,000 cho ACLU và di tích đã được chuyển đến &​quot;​tài sản thuộc sở hữu của một nhà thờ Baptist. <sup id="​cite_ref-Grover_Feb_2018_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Thành phố đang tìm kiếm các khoản tiền bên ngoài để trả lệ phí, nhưng vào tháng 6 năm 2018, nó phát hành ngân sách 2019 gọi cho &​quot;​trả $ 233,000 đối với số tiền mà nó nợ từ vụ kiện ...&​quot;​ Thành phố đã cho đến năm 2021 để trả số tiền đầy đủ. <sup id="​cite_ref-Grover_June_2018_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Hemant Mehta nói rằng &​quot;​các quan chức thành phố đã bị cuốn bởi quyền Kitô hữu vào chiến đấu trở lại . &​quot;<​sup id="​cite_ref-Metha_June_2018_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 22em; -webkit-column-width:​ 22em; column-width:​ 22em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-USCensusEst2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NM_TOA-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Đường mòn của người cổ đại. Đã lưu trữ ngày 21 tháng 8, 2014, tại Máy Wayback, Bộ Du lịch New Mexico Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2014. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. 2011-02- <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​ .Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 [Lấy<​span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 [19459075Lấy<​span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tự do o f Tôn giáo - là Bloomfield băng qua đường? Lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2008, tại Máy Wayback., <i> Tin tức địa phương Aztec </​i>​2007-07-16,​ tr. 3. Truy cập 2007-11-06 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Thẩm phán: Mười điều răn tượng đài tại hội trường thành phố New Mexico phải được loại bỏ; Tin tức Fox; Ngày 8 tháng 8 năm 2014. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Grover_Feb_2018-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Grover, Hannah. &​quot;​Bloomfield phải trả $ 700K cho phí luật sư trong trường hợp Mười điều răn&​quot;​. Farmington Daily Times <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 6 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bloomfield+must+pay+%24700K+for+lawyer+fees+in+Ten+Commandments+case&​rft.pub=Farmington+Daily+Times&​rft.aulast=Grover&​rft.aufirst=Hannah&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.daily-times.com%2Fstory%2Fnews%2Flocal%2Fbloomfield%2F2018%2F02%2F14%2Fbloomfield-pay-lawyer-fees-ten-commandments-case%2F338680002%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Grover_June_2018-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Grover, Hannah. &​quot;​Bloomfield theo đuổi mục tiêu song sinh với ngân sách sơ bộ năm 2019&​quot;​. Farmington Daily Times </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bloomfield+pursues+twin+goals+with+2019+preliminary+budget&​rft.pub=Farmington+Daily+Times&​rft.aulast=Grover&​rft.aufirst=Hannah&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.daily-times.com%2Fstory%2Fnews%2Flocal%2Fbloomfield%2F2018%2F06%2F01%2Fbloomfield-looks-12-2-million-budget-fiscal-year-2019%2F661585002%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Metha_June_2018-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Mehta, Hemant. &​quot;​Sau trận chiến pháp lý tốn kém, ngân sách đề xuất của thành phố NM bao gồm thanh toán ACLU lớn&​quot;​. <i> Người vô thần thân thiện </i>. Patheos <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2 tháng 6 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Friendly+Atheist&​rft.atitle=After+Costly+Legal+Battle%2C+NM+City%E2%80%99s+Proposed+Budget+Includes+Large+ACLU+Payment&​rft.aulast=Mehta&​rft.aufirst=Hemant&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.patheos.com%2Fblogs%2Ffriendlyatheist%2F2018%2F06%2F02%2Fafter-costly-legal-battle-nm-citys-proposed-budget-includes-large-aclu-payment%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomfield%2C+New+Mexico"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181119005411
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.732 seconds
 +Real time usage: 0.939 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4618/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 79696/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15025/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 20729/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.419/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 13.55 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 856.273 ​     1 -total
 + ​39.63% ​ 339.313 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​23.29% ​ 199.427 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.67% ​ 194.078 ​     1 Template:​Lang-nv
 + ​14.27% ​ 122.186 ​     1 Template:​Reflist
 + ​10.62% ​  ​90.894 ​     7 Template:​Cite_web
 +  7.21%   ​61.727 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.68%   ​57.228 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.61%   ​56.634 ​     7 Template:​Both
 +  6.44%   ​55.179 ​     2 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​125968-0!canonical and timestamp 20181119005410 and revision id 869381364
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
bloomfield-new-mexico-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)