User Tools

Site Tools


blue-mound-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blue-mound-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Blue Mound </b> là một thành phố ở Tarrant County, Texas, Hoa Kỳ. Dân số là 2.394 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Blue Mound nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 51′18 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 20 ′ 17 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.85500 ° N 97.33806 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32.85500; -97,33806 [19659011] (32,855073, -97,​337959). [19659012] Nó nằm dọc FM 156 (Blue Mound Road), khoảng 8 dặm (13 km) về phía bắc Fort Worth ở phía bắc trung tâm Hạt Tarrant. [19659013] Theo Cục Thống Kê Dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 0,5 dặm vuông (1,4 km²), tất cả của nó đất.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lịch sử của cộng đồng bắt đầu từ những năm 1920, khi người nhập cư Scotland John Kennedy thành lập Globe Laboratories,​ Inc. để sản xuất huyết thanh để tiêm chủng gia súc chống lại bệnh lậu, một căn bệnh mà bê bị ảnh hưởng dưới hai tuổi. Khoảng mười năm sau, anh đã bán công ty cho đối tác của mình. Kennedy sau đó đã mua 400 mẫu đất (1,6 km <sup> 2 </​sup>​) đất ở một khu vực giáp với Đại lộ Đông McLeroy ở phía bắc và FM 156 (Blue Mound Road) về phía đông. Sự quan tâm của anh đối với máy bay đã khiến anh ta tạo ra Công ty Máy bay Globe. <sup id="​cite_ref-GenWeb_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Khi hoạt động của anh ta phát triển, ngày càng có nhiều người bắt đầu ổn định gần nhà máy của anh ta. Vào năm 1950, Bell Helicopter đã sử dụng cơ sở Kennedy để phát triển các máy bay trực thăng mới của mình, nhưng công ty đã rời khỏi cơ sở này vào năm 1960. [19] 19659019] Blue Mound được thành lập vào năm 1957 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ và có dân số 1,253 theo điều tra dân số năm 1960. Con số đó đã tăng lên 1.283 vào năm 1970 và 2.169 vào năm 1980 khi thành phố trở thành một cộng đồng phòng ngủ cho những người làm việc tại Fort Worth và khu vực xung quanh. Cuộc điều tra dân số năm 1990 cho thấy dân số giảm nhẹ, xuống còn 2,133. Đến năm 2000, số lượng người dân đã tăng lên 2.388 người.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,253 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,283 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,169 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 69,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,133 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,388 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,394 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,497 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số năm 1935 <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, có 2.388 người, 779 hộ gia đình và 614 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 4.445,8 người trên một dặm vuông (1.707,4 / km²). Có 790 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.470,8 mỗi dặm vuông (564,9 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 76,72% người da trắng, 1,34% người Mỹ gốc Phi, 0,88% người Mỹ bản địa, 0,42% người châu Á, 0,38% người Thái Bình Dương, 17,09% từ các chủng tộc khác và 3,18% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 30,36% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 779 hộ gia đình, trong đó 40,4% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 61,5% là cặp vợ chồng chung sống, 11,7% có chủ hộ nữ không có chồng và 21,1% không phải là gia đình. 17,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,0% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,07 và quy mô trung bình của gia đình là 3,44.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 31,0% dưới 18 tuổi, 9,8% từ 18 đến 24, 31,2% từ 25 đến 44, 20,9% từ 45 đến 64, và 7,2% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 32 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 100,2 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên, có 94,7 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 45,250, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 47,011. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,898 so với $ 22,989 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thành phố là $ 16,553. Khoảng 5,9% gia đình và 7,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 5,8% số người dưới 18 tuổi và 15,6% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Giáo dục công cộng ở thành phố Blue Mound được cung cấp bởi Khu Học Chánh Độc Lập Eagle Mountain-Saginaw. Các khu học xá được quy hoạch bao gồm Trường Tiểu Học Gilliland (lớp PK-5), nằm ở thành phố Blue Mound, Trường Trung Học Highland (lớp 6-8), và Trường Trung Học Saginaw (lớp 9-12), ở thành phố Saginaw.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khí hậu trong khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và thường nhẹ đến mùa đông lạnh. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Blue Mound có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, viết tắt là &​quot;​Cfa&​quot;​ trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (DP-1): Thành phố xanh, Texas&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 29 tháng 11, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Blue+Mound+city%2C+Texas&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Texas_Handbook-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Blue Mound, Texas&​quot;​. Sổ tay của Texas trực tuyến <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2009-09-02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Blue+Mound%2C+Texas&​rft.pub=The+Handbook+of+Texas+online&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tshaonline.org%2Fhandbook%2Fonline%2Farticles%2Fhjb10&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GenWeb-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​John Kennedy và Máy bay Globe Co&​quot;​. Tây Bắc Tarrant County Times Record. 2002-10-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2009-09-02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=John+Kennedy+and+the+Globe+Aircraft+Co.&​rft.pub=Northwest+Tarrant+County+Times+Record&​rft.date=2002-10-08&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rootsweb.ancestry.com%2F~txtarran%2Fplaces%2Fkennedy.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Blue Mound, Texas&​quot;​. Texas Municipal League <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2009-09-02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Blue+Mound%2C+Texas&​rft.pub=Texas+Municipal+League&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tml.org%2Fsource%2FMembers%2FTML_Directory_Profile.cfm%3FID%3D1340&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Mound%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho Blue Mound, Texas </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181118232538
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.596 seconds
 +Real time usage: 0.757 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4903/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 112150/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14752/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 24202/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.254/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.11 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 635.928 ​     1 -total
 + ​53.81% ​ 342.190 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.30% ​ 192.670 ​     1 Template:​Infobox
 + ​24.78% ​ 157.564 ​     1 Template:​Reflist
 + ​21.63% ​ 137.520 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​14.89% ​  ​94.716 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.31%   ​40.117 ​     2 Template:​Coord
 +  6.22%   ​39.546 ​     2 Template:​Convert
 +  5.07%   ​32.256 ​     1 Template:​Comma_separated_entries
 +  4.98%   ​31.682 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136635-0!canonical and timestamp 20181118232537 and revision id 840760349
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
blue-mound-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)