User Tools

Site Tools


bluefield-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bluefield-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thị trấn ở Virginia, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bluefield </b> là một thị trấn ở Quận Tazewell, Virginia, Hoa Kỳ, nằm dọc theo Sông Bluestone. Dân số là 5,444 vào điều tra dân số năm 2010. Nó là một phần của khu vực đô thị Bluefield WV-VA với dân số 107.342 người. Khu vực đô thị là khu vực dân số thống kê lớn thứ 350 tại Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bluefield được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 14′39 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 81 ° 16′30 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 37.24417 ° N 81.27500 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 37.24417; -81,27500 [19659011] (37,244195, -81,​274926). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 8,0 dặm vuông (19,6 km²), tất cả đất đai.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.021 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,554 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 52,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,917 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 23,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,752 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 43,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,906 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 41,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,921 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,212 [19659021] 7,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,235 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,286 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,946 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,363 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,078 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,444 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,968 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2000, có 5.078 người, 2.134 hộ gia đình và 1.423 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 669,9 người trên một dặm vuông (258,7 / km²). Có 2.349 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 309,9 mỗi dặm vuông (119,7 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 92,30% trắng, 4,86% người Mỹ gốc Phi, 0,32% người Mỹ bản địa, 1,42% châu Á, 0,12% từ các chủng tộc khác, và 0,98% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,41% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 2134 hộ gia đình, trong đó 21,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,3% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 8,4% có chủ hộ nữ không có chồng và 33,3% không phải là gia đình. 30,3% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,23 và quy mô gia đình trung bình là 2,77.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 18,0% dưới 18 tuổi, 10,2% từ 18 đến 24, 22,2% từ 25 đến 44, 27,3% từ 45 đến 64 và 22,3% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 45 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 86,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 81,5 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 32.157 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 44.000 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 34,167 so với $ 18,875 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là 21.755 đô la. Khoảng 3,9% gia đình và 7,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 9,6% số người dưới 18 tuổi và 8,8% ở độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bluefield không phải lúc nào cũng sinh ra cái tên Bluefield. Thị trấn phát triển xung quanh một bưu điện nhỏ có tên &​quot;​Pin Hook&​quot;​ vào những năm 1860, được đặt tên theo một con lạch nhỏ chạy qua cộng đồng. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Trong một thời gian ngắn, nó được gọi là cộng đồng Harman, được đặt tên theo một anh hùng Nội chiến từ khu vực bị bắn trong trận Cloyd&#​39;​s Mountain ở Pulaski County, Virginia.
 +</​p><​p>​ Sau đó, sau khi than được phát hiện và một công ty được thành lập để xây dựng một tuyến đường sắt đến các đồng cỏ, tên của cộng đồng đã được đổi thành &​quot;​Graham&​quot;​ để vinh danh Đại tá Thomas Graham, một nhà tư bản Philadelphia. Thị trấn lần đầu tiên được điều hành bởi Thịnh vượng chung Virginia với tư cách là thị trấn Graham vào năm 1884. Đường sắt Norfolk và Western đã chọn Bluefield, West Virginia trên Graham làm nơi xây dựng trụ sở chính và khu vực lắp ghép chính cho khu vực Pocahontas. Kết quả là, Bluefield, West Virginia đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với Graham.
 +</​p><​p>​ Graham hoạt động dưới cái tên đó cho đến khi trưng cầu dân ý vào ngày 10 tháng 6 năm 1924, đã bỏ phiếu đổi tên thành Bluefield, Virginia. Sự thay đổi tên được tổ chức trong một buổi lễ kết hôn giả được tổ chức tại công viên thành phố giữa các quan chức của Bluefield, Virginia và Bluefield, West Virginia, để chào mừng sự đổi tên của Graham. Cộng đồng của nó có biên giới sau đó là gần giống như khu vực trung tâm thành phố cùng với đường sắt của Bluefield ngày nay, Virginia.
 +</​p><​p>​ Graham tiếp tục hy vọng phát triển thành một thành phố lớn trong khu vực; nó đã cố gắng để thu hút một ngành công nghiệp luyện thép cùng với các railyards. Cuộc Đại suy thoái của những năm 1930 đã gây ra sự phát triển trong khu vực để dừng lại. Bluefield hiện tại đã không bắt đầu mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm thành phố cho đến những năm 1950, khi nó sáp nhập thị trấn nhỏ West Graham, Virginia về phía tây. Nó cũng bắt đầu phát triển đất ở chân đồi nông thôn mở hơn ở phía nam thành phố.
 +</​p><​p>​ Là thị trấn lớn nhất ở Tazewell County, Virginia, Bluefield đã mở rộng từ những năm 1990 và thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Sau một loạt các trận lũ tàn phá vào đầu thế kỷ 21, thị trấn đã di dời các phòng hội đồng thị trấn và sở cảnh sát từ khu vực trung tâm thành phố lịch sử đến điểm cực nam trong thành phố dưới chân núi East River. Khu vực này đã được phát triển với siêu thị Super Wal-Mart và nhiều trung tâm mua sắm, và một trung tâm y tế hoạt động dọc theo Tuyến đường Mỹ 460.
 +</​p><​p>​ Những cư dân nổi tiếng nhất của Bluefield là Bill Dudley, một NFL Hall of Famer; New York Giants RB Ahmad Bradshaw; Mike Davis của chương trình truyền hình MTV <i> Thế giới thực </​i>​từ khu vực Bluefield; và góa phụ của diễn viên Lorne Greene, người trước đây sống trong một biệt thự trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra nhà Sanders. Đây được coi là một trong những ngôi nhà lịch sử quan trọng nhất trong thành phố. Sanders House hiện đang hoạt động như Trung tâm Du khách Tazewell County.
 +</​p><​p>​ Nhà Walter McDonald Sanders và Alexander St. Clair House được liệt kê trong Sổ đăng ký quốc gia về các địa điểm lịch sử. <sup id="​cite_ref-nris_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Representation_in_other_media">​ Đại diện trong các phương tiện truyền thông khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ bởi các nhà sản xuất phim Hollywood là nơi làm lại cho bộ phim kinh điển năm 1994, <i> Lassie </i>. </li>
 +<li> Nó được đề cập bởi các nhạc sĩ trong nhiều bài hát, trong đó có &​quot;​Oh Virginia&​quot;​ của Liên minh Linh hồn. ] Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cơ sở giáo dục bao gồm Graham High School và Bluefield College.
 +</p>
 +
 +<p> Bluefield Blue Jays, một đội bóng chày giải đấu nhỏ, chơi trò chơi tại nhà của họ tại Bowen Field, một sân vận động trong công viên thành phố phục vụ cả Bluefield và người hàng xóm cùng tên ở West Virginia. Mặc dù công viên được điều hành bởi thành phố West Virginia, sân vận động nằm hoàn toàn trong Virginia.
 +</​p><​p>​ Bluefield College tổ chức nhiều chương trình thể thao, bao gồm bóng rổ, bóng đá, bóng chày và bóng đá.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-2010_Census_(City)-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dữ liệu phân chia lại điều tra dân số năm 2010 (Luật công 94-171) Tóm tắt tệp&​quot;​. <i> American FactFinder </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 13 tháng 3 </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=American+FactFinder&​rft.atitle=2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST13%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hotchkiss, Jedidiah, trong <i> The Virginias: Một tạp chí khai thác mỏ, công nghiệp và khoa học, </i> xuất bản ở Staunton, Virginia , 1881, Vol. II </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nris-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ Vườn quốc gia (2010-07-09). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABluefield%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181119001157
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.592 seconds
 +Real time usage: 0.761 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5033/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 144761/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20048/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 16231/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.239/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.55 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 606.679 ​     1 -total
 + ​53.39% ​ 323.915 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​32.68% ​ 198.278 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.36% ​ 111.404 ​     6 Template:​Cite_web
 + ​10.31% ​  ​62.545 ​     1 Template:​Short_description
 +  9.69%   ​58.773 ​     1 Template:​Commons_category
 +  7.20%   ​43.663 ​     3 Template:​Navbox
 +  5.37%   ​32.576 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.16%   ​31.320 ​     2 Template:​Coord
 +  5.07%   ​30.739 ​    14 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​137795-0!canonical and timestamp 20181119001156 and revision id 860900440
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bluefield-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)